Tlakový hrnec - jaký vybrat a jaké představuje "papiňák" nebezpečí?

Tlakové hrnce se při vaření používají více než 300 let. V minulosti nebývaly tlakové hrnce zcela spolehlivé a při vaření občas docházelo k nepříjemným nehodám. Tak nastal ústup v používání tlakových hrnců z důvodu obav o vlastní bezpečnost při manipulaci s hrncem. Dnes ale vaření v tlakovém hrnci zažívá svou renesanci. Proč? Vaření v tlakovém hrnci je velmi rychlé, tím je i úsporné na energii a šetrné k vitamínům, živinám a chuti potravin. Moderní materiály a provedení s regulačními a pojistnými tlakovými ventily činí vaření v tlakovém hrnci mnohem bezpečnějším, než tomu bývalo dříve.

První pomoc při opaření tlakovým hrncem

Neopatrnou či nesprávnou manipulací, nebo manipulací s poškozeným tlakovým hrncem, si můžeme přivodit závažné opaření horkou párou nebo horkou vodou.

Lékařské ošetření je nezbytné v případě, když:

Došlo k zasažení obličeje, očí a dýchacích cest

Taková opaření vždy považujeme za závažná bez ohledu na rozsah či stupeň popálení. Nikdy je nelze vyhodnotit jako mírná.

Postiženým je dítě

U malých dětí (cca do 3 let) je za těžké opaření považováno opaření nad 5% povrchu těla (1% je obrys dlaně dítěte), přičemž kritickým je opaření nad 15% povrchu těla dítěte. Dítě do 1 roku může na životě ohrozit opaření i 10% tělesného povrchu, přičemž jen samotná hlavička představuje 20% povrchu těla.

Pokud jsou popáleniny rozsáhlejšího charakteru

Popáleniny u dospělých mohou být životu nebezpečné, zvláště pokud zasáhnou více jak 20 % povrchu těla (popálení alespoň II. stupně). Poškození více jak 15% u dospělých a cca 10% u dětí může vést k rozvoji šoku.

Jak vybrat tlakový hrnec

Při výběru tlakového hrnce nás budou bezpečnostní prvky zajímat primárně. Mezi další důležitá kritéria patří druh materiálu, velikost hrnce, dostupnost náhradních dílů (často je nutné po nějaké době vyměnit těsnění u poklice), speciální funkce a také cena a záruční doba tlakového hrnce.

Jak poznáte bezpečný tlakový hrnec?

Kvalitní tlakové hrnce by měly mít alespoň dva ventily pro vypouštění páry (tím se snižuje tlak v hrnci). První ventil slouží k průběžné regulaci tlaku při samotném vaření a po skončení vaření jím odchází veškerá pára. Druhý ventil je bezpečnostním prvkem, který se aktivuje v okamžiku, když došlo k ucpání prvního ventilu.

Každý bezpečný tlakový hrnec by měl být opatřen bezpečnostní pojistkou. Ta neumožňuje hrnec otevřít, pokud je tlak v něm příliš vysoký. To je zásadní parametr chránící kuchaře před opařením vřelou párou.

Přetlakování tlakového hrnce

Některé hrnce disponují ještě dalšími bezpečnostními pojistkami, které snižují případné přetlakování hrnce. Bezpečnost není radno podceňovat. Čím více pojistek tlakový hrnec má, tím bezpečnější bude vaření (dražší hrnce mohou mít čtyři i pět dalších pojistek). Uvědomme si, že teplota v hrnci dosahuje až 130°C. Případné opaření párou z tlakového hrnce může být proto vážné.

Pokud jde o jednotlivé poklice, různí výrobci tlakových hrnců používají různé techniky uzavírání. Je vhodné vyzkoušet si, jaký uzavírací systém vám bude vyhovovat nejvíce. Víko může být oválné nebo bajonetové (tento systém dnes využívá většina výrobců). Rozdíl pak bude i v tom, zda lze hrnec otevřít jednou rukou nebo zda jsou potřeba obě.

Určitou roli pak hraje i tvar rukojeti tlakového hrnce. Ta by Vám měla do ruky dobře padnout, neboť tlakový hrnec je hodně těžký. Z těchto důvodů není od věci si manipulaci s jednotlivými hrnci osobně vyzkoušet.

Zásady bezpečné manipulace s tlakovým hrncem

 • Tlakový hrnec by měla obsluhovat jen osoba, která se seznámila s návodem na použití. V žádném případě by s tlakovým hrncem neměly pracovat děti.
 • Před každým použitím tlakového hrnce zkontrolujte, zda není poškozený nebo zda není zašpiněný bezpečnostní mechanismus (tj. regulační tlakový ventil, bezpečnostní ventil, gumové těsnění, výtlačný ventil, víko nebo tělo hrnce).
 • Tlakový hrnec nikdy nedávejte do trouby.
 • Do myčky můžete dát poklici hrnce jen v případě, kdy to je výrobcem výslovně uvedeno.
 • Nikdy nepoužívejte tlakový hrnec bez kapaliny. Mohlo by dojít k přehřátí a k poškození hrnce a vařiče.
 • Dodržujte maximální povolené množství zaplněného objemu hrnce (dle rysky uvnitř)
 • Nezakrývejte žádné části regulačního tlakového ventilu.
 • Při vaření mějte tlakový hrnec pod dohledem.
 • Dokud je hrnec pod tlakem, pohybujte s ním jen velmi opatrně.
 • Nikdy se nesnažte otevírat hrnec násilím.
 • Při vypouštění páry dbejte na to, aby vaše hlava, ruce i tělo bylo mimo nebezpečnou zónu.
 • Pokud hrnec nefunguje tak, jak má, nepoužívejte ho.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů se vyhnete riziku opaření. V případě, že k opaření přece jen dojde, zajistěte sobě nebo dalšímu postiženému okamžitou první pomoc.

I při vaření v tlakovém hrnci může dojít k nepříjemnému opaření a popáleninám. Vždy bychom proto při manipulaci s tlakovým hrncem měli myslet na zásady bezpečnosti.

První pomoc při opaření

 • Postižené místo musíme co nejdříve chladit! Chladíme vlažnou vodou (10 -25 °C), ne příliš studenou či ledovou (na postižené místo nikdy nepřikládáme led!)
 • Postižené místo chladíme dostatečně dlouho, cca 20 minut. U malých dětí tuto dobu zkrátíme, neboť hrozí podchlazení.
 • Pokud se vytvořily puchýře, překryjeme místo sterilním krytím.
 • Puchýře nikdy nepropichujeme ani nezalepujeme náplastmi.
 • Postiženého místa se nedotýkejte. Opařená místa jsou náchylná k zanesení infekce.
 • Pokud došlo k opaření větší plochy těla, může dojít k rozvoji šoku. Příznaky šoku jsou bledost, studený pot, slabě hmatný tep, zrychlené dýchání, zmatenost nebo netečnost, případně spavost.

První pomoc při šoku

 • uložte postiženého do protišokové polohy se zvednutými dolními končetinami
 • zajistěte postiženému teplo
 • nepodávejte žádné tekutiny ani tišící léky!
 • uklidňujte postiženého, případně mu/jí vlhčete rty
 • přivolejte ZZS na tel. 155.

Na první i druhý stupeň popálenin můžeme použít gel či mast přímo indikovaný k léčbě popálenin. Nepoužíváme žádné jiné přípravky k ošetření (pudry, sádlo, krémy atd.) Přípravek ale neaplikujeme bezprostředně po opaření. Každá popálenina by měla být několik hodin (dle stupně a rozsahu) na vzduchu.

garant_logo
Norske-fondy_Logo

Od roku 2004 Norské fondy v České republice podpořily množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč

logo_MZCR
LCZ_clen-PHC
MHC-logo-bgwhite
autocont-logo
logo_sdh-300x285

Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska

O projektu

Internetový portál vznikl díky projektu Poradenské centrum a podpora dětí a mladých lidí po úraze popálením podpořeného grantem z Norských fondů 2009-2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Cílem projektu je vybudování služeb, které mají zmírnit či vyloučit negativní následky úrazu popálením u dětí a mladých lidí a začlenit je zpět do běžné společnosti. Součástí projektu je osvěta a primární prevence tohoto typu úrazu.

 

celý článek