Příprava kávy také přináší riziko popálenin. Zejména u dětí

Stejně jako mnoho dalších národů, i my jsme milovníci kávy. Spousta z nás pije kávu denně a jsou i tací, kteří vypijí čtyři nebo pět šálků kávy za den. Kávu nejčastěji připravujeme doma. Společně s přípravou čaje však nese příprava kávy riziko opaření a popálení. Popáleniny a opařeniny jsou přitom nejčastější úrazy, které se v domácnosti odehrávají. Čím menší jsou v domácnosti děti, tím větší je riziko opaření. Díky naší neopatrnosti a nedbalosti je opaření malého dítěte horkým nápojem stále se opakujícím úrazem. Přitom tomuto úrazu lze předcházet. Pro malé děti může mít opaření vážné zdravotní následky.

První pomoc při opaření kávou

 • Postižené místo co nejrychleji zchladíme slabým proudem vody
 • Chladíme ale pouze popáleniny do celkového rozsahu 5% povrchu těla popáleného, tedy přibližně o ploše jeho pěti dlaní. Ochlazovali-li bychom větší plochu, hrozí zraněnému podchlazení.
 • Na postižené místo nepoužíváme žádné masti ani zásypy, případné puchýře nijak nepropichujeme.
 • Pokud je opaření rozsáhlejšího charakteru (více jak 5% povrchu těla), zavoláme ZZS na tel. 155

Riziko popálení při konzumaci kávy

V souvislosti s konzumací kávy se můžeme dopustit kupříkladu těchto nejčastějších chyb, které mohou vést k vážnému opaření dětí:

 • strhnutí ubrusu ze stolu
 • stržení rychlovarné konvice
 • převrhnutí jiného přístroje používaného k přípravě kávy (moka konvička, french press, džezva atd.)
 • pití nebo přenášení hrnku s horkým nápojem zároveň s dítětem v náručí
 • pití horkého nápoje, pokud sedí dítě na klíně
 • odstavení horké kávy na místo v dosahu dítěte

Kávu můžeme vařit různými způsoby za použití rozličných nádob a přístrojů. Žádný přístroj ale není zcela bezpečný. Ať vaříme kávu jakkoli, vždy musíme být opatrní a předcházet úrazům. Pokud budeme vědět, jak poskytnout první pomoc při opaření, tím lépe.

Příprava kávy v kávovaru (presovač)

Příprava kávy v kvalitním robustním automatickém kávovaru patří k těm bezpečnějším způsobům přípravy kávy. Kávovar, který je vyroben z kvalitních materiálů a podstatné části přístroje, které přichází do kontaktu s horkou vodou a tlakem, jsou z kovu, nepředstavují velké riziko opaření. Problém může nastat s levnějším nebo méně kvalitním přístrojem, kde je materiál z plastu a provedení je špatné. Pak se může utrhnout nebo upadnout některá z jeho horkých částí a způsobit popáleniny.

Ruční kávovar, kde používáme páku s miskou, už vyžaduje trochu větší opatrnost. Páka musí být opravdu dobře nasazená a utažená, aby horká voda pod silným tlakem nevystříkla. Miska páky je po uvaření kávy velice horká, proto se nedoporučuje sundávat ji bezprostředně po uvaření kávy. Hrozí zde také vyprsknutí horké vody ven, neboť ta ještě může být pod tlakem. Opatrnost se vyplatí také při přípravě cappuccina či dalších typů úprav kávy, kdy používáme parní trysku. Pokud je parní tryska aktivovaná, hrozí riziko opaření. Než se parní trysky nebo páky dotknete, vždy několik minut počkejte, jinak hrozí riziko popálení nebo opaření. Kávovar byste neměli nechávat běžet bez dozoru, zvláště když jsou v okolí děti. Riziko, že z nějaké části přístroje vytryskne pára nebo horká voda, je tu vždy. S kávovarem nesmí manipulovat děti!

Příprava kávy v moka konvičce

Při přípravě kávy v moka konvičce musíme být opatrní při manipulaci se samotnou konvičkou. Například pokud zbytky kávy zůstanou na okrajích filtru, mohou bránit správnému utažení závitu a při vaření kávy může horká voda nebo pára z konvičky unikat. Z konvičky vychází při vaření kávy horká pára, která může způsobit opaření. Jakmile voda vře a probublává, je potřeba ztlumit plamen a vařit kávu na velmi mírném ohni. Během varu se nesmí vrchní kryt konvičky odkrývat, protože by mohlo dojít k vyprsknutí bublající páry a k opaření.

Příprava kávy v konvičce french press

Zařízení french press využívá principu louhování a následné filtrace rozemleté kávy. Při přípravě kávy v nádobě french press stlačujeme píst. Ten musíme stlačovat velice pomalu, protože při intenzivním tlaku by káva mohla explodovat a způsobit opaření.

Příprava kávy v džezvě

Džezva je konvička kónického tvaru s dlouhým držadlem, které bývá většinou v dřevěném pouzdře, které brání opaření při manipulaci s džezvou. Avšak při samotném vaření kávy je také opatrnost na místě. Džezvu musíme stále hlídat, aby voda neutekla. Džezva je malá a lehká a je zde také riziko jejího svrhnutí ze sporáku.

Příprava kávy s sebou přináší rovněž riziko popálení, a to zejména pro děti v domácnosti.

První pomoc při opaření kávou nebo jiným horkým nápojem

 • Postižené místo co nejrychleji zchladíme - klidně až několik minut necháme opařené místo pod slabým proudem vlažné / studené vody (nikdy ne ledové!)
 • Popálené plochy ale chladíme pouze do celkového rozsahu 5% povrchu těla popáleného, tedy přibližně o ploše jeho pěti dlaní. Ochlazovali-li bychom větší plochu, hrozí zraněnému podchlazení.
 • Pokud je opaření rozsáhlejšího charakteru (více jak 5% povrchu těla), zavoláme ZZS na tel. 155 nebo sami neprodleně dítě transportujeme do nejbližší nemocnice.
 • Poznámka: při polití vřelou tekutinou se pokusíme co nejrychleji zbavit postiženého politého oblečení. Pokud to není možné (často v případě malých dětí, kdy rozepínání množství patentů a knoflíčků může zabrat spoustu času), sprchujeme opařeného přes oblečení! První pomoc při opaření je otázkou rychlosti jednání.

Co nikdy nedělat při opaření horkým nápojem?

 • Opařené dítě nikdy nesprchujte celé ve studené vodě! Hrozí podchlazení a rozvoj šoku
 • Ránu nečistíme ani nedezinfikujeme!
 • Do rány nevtíráme žádné masti, ani nestříkáme spreje!
 • Nikdy sami nepropichujeme vzniklé puchýře!

První pomoc při opaření horkou vodou s následkem šoku

Opaření i malého povrchu těla dítěte (5 % = 5 dětských dlaní) může vyvolat u dítěte snadno rychlý rozvoj šoku. K rozvoji šoku může samozřejmě dojít i u dospělého, pokud je zasažena větší plocha těla. Příznaky šoku jsou bledost, studený pot, slabě hmatný tep, zrychlené dýchání, zmatenost nebo netečnost, případně spavost. Pokud se rozvíjí šokový stav:

 • Větší dítě a dospělého uložte do protišokové polohy se zvednutýma nohama, zabezpečte mu dostatek tepla, uklidňujte ho a neprodleně zavolejte ZZS na tel. 155.
 • Nepodávejte dítěti žádné léky ani nápoje.
 • S postiženým stále komunikujte.
 • Kontrolujte základní životní funkce (pravidelnost dýchání, neupadá-li postižený do bezvědomí), a to až do příjezdu záchranářů.
 • Upadne-li postižený do bezvědomí a nedýchá, zahajte neprodleně resuscitaci!
garant_logo
Norske-fondy_Logo

Od roku 2004 Norské fondy v České republice podpořily množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč

logo_MZCR
LCZ_clen-PHC
MHC-logo-bgwhite
autocont-logo
logo_sdh-300x285

Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska

O projektu

Internetový portál vznikl díky projektu Poradenské centrum a podpora dětí a mladých lidí po úraze popálením podpořeného grantem z Norských fondů 2009-2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Cílem projektu je vybudování služeb, které mají zmírnit či vyloučit negativní následky úrazu popálením u dětí a mladých lidí a začlenit je zpět do běžné společnosti. Součástí projektu je osvěta a primární prevence tohoto typu úrazu.

 

celý článek