Dle zdrojů

PRVNÍ POMOC DLE ZDROJŮ POPÁLENÍ

CO DĚLAT PŘI OPAŘENÍ?

 • Sundejte politý oděv.
 • Okamžitě začněte postižené místo chladit (tekoucí vodou z kohoutku, ponořením do vody nebo pomocí obkladů). K chlazení nepoužívejte přímý kontakt s mraženými potravinami.
 • Chlaďte opařené místo co nejdéle (desítky minut, případně do příjezdu záchranné služby) – chlazením zabráníte prohlubování popálenin a ulevíte od bolesti.
 • Popálené plochy chlaďte pouze do celkového rozsahu 5 % tělesného povrchu (odpovídá velikosti 5 dlaní popáleného). V případě ochlazování větší plochy hrozí podchlazení.
 • Sundejte prstýnky, řetízky a náramky, které mohou po rozvoji otoku působit jako škrtidlo.
 • Na popálenou plochu nedávejte žádné zásypy, masti ani krémy. Puchýře nepropichujte ani neodstraňujte.

CO DĚLAT, KDYŽ HOŘÍ OBLEČENÍ?

 • Pokud máte po ruce vodu, oděv uhaste. Pokud vodu nemáte, zamezte přístupu vzduchu – hoďte na hořícího deku nebo ho donuťte, aby si lehl a válel sudy.
 • Okamžitě začněte postižené místo chladit (tekoucí vodou z kohoutku, ponořením do vody nebo pomocí obkladů). K chlazení nepoužívejte přímý kontakt s mraženými potravinami.
 • Chlaďte popálené místo co nejdéle (desítky minut, případně do příjezdu záchranné služby) – chlazením zabráníte prohlubování popálenin a ulevíte od bolesti.
 • Popálené plochy chlaďte pouze do celkového rozsahu 5 % tělesného povrchu (odpovídá velikosti 5 dlaní popáleného). V případě ochlazování větší plochy hrozí podchlazení.
 • Sundejte prstýnky, řetízky a náramky, které mohou po rozvoji otoku působit jako škrtidlo.
 • Na popálenou plochu nedávejte žádné zásypy, masti ani krémy. Puchýře nepropichujte ani neodstraňujte.

CO DĚLAT PO KONTAKTU SE ŽHAVÝM PŘEDMĚTEM?

 • Co nejrychleji přerušte kontakt se žhavým předmětem.
 • Okamžitě začněte postižené místo chladit (tekoucí vodou z kohoutku, ponořením do vody nebo pomocí obkladů). K chlazení nepoužívejte přímý kontakt s mraženými potravinami.
 • Chlaďte co nejdéle (desítky minut, případně do příjezdu záchranné služby) – chlazením popáleného místa zabráníte prohlubování popálenin a ulevíte od bolesti.
 • Popálené plochy chlaďte pouze do celkového rozsahu 5 % tělesného povrchu (odpovídá velikosti 5 dlaní popáleného). V případě ochlazování větší plochy hrozí podchlazení.
 • Sundejte prstýnky, řetízky a náramky, které mohou po rozvoji otoku působit jako škrtidlo.
 • Na popálenou plochu nedávejte žádné zásypy, masti ani krémy. Puchýře nepropichujte ani neodstraňujte.

CO DĚLAT, KDYŽ DOJDE K ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM?

 • Dostaňte postiženého mimo kontakt s elektrickým proudem (např. dřevěnou násadou od smetáku, vařečkou).
 • Nedotýkejte se ho, jinak dostanete ránu také.
 • Pokud nedýchá, zahajte resuscitaci (masáž srdce 100x za minutu) a volejte záchrannou službu (tel.: 155, 112).

CO DĚLAT, KDYŽ PŘIJDETE DO KONTAKTU S LEPTAVOU LÁTKOU?

 • Začněte postižené poleptané místo vyplachovat proudem vody, a to tak, aby voda nestékala po zdravých částech těla.
garant_logo
Norske-fondy_Logo

Od roku 2004 Norské fondy v České republice podpořily množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč

logo_MZCR
LCZ_clen-PHC
MHC-logo-bgwhite
autocont-logo
logo_sdh-300x285

Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska

O projektu

Internetový portál vznikl díky projektu Poradenské centrum a podpora dětí a mladých lidí po úraze popálením podpořeného grantem z Norských fondů 2009-2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Cílem projektu je vybudování služeb, které mají zmírnit či vyloučit negativní následky úrazu popálením u dětí a mladých lidí a začlenit je zpět do běžné společnosti. Součástí projektu je osvěta a primární prevence tohoto typu úrazu.

 

celý článek