ZTP, invalidní důchod

ZTP

Průkazy osob se zdravotním postižením (formulář zde) můžeme rozdělovat do tří kategorií: TP, ZTP a ZTP/P. Každý z těchto průkazů poskytuje různé výhody od nároku na místo k sezení v prostředku hromadné dopravy, přes přednostní vyřízení záležitostí, aby nemusel držitel průkazu čekat dlouhé hodiny, po slevy při kulturních nebo jiných akcích.

Příspěvek na mobilitu

Na příspěvek na mobilitu (formulář zde) mají nárok osoby se zdravotním průkazem ZTP nebo osoby, které trvale pobývají v některém z domovů sociální péče (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem nebo domov pro osoby se zdravotním postižením). Příspěvek se vztahuje i na úhradu opakované dopravy, kterou musí osoba pravidelně platit, což se posuzuje individuálně.

Invalidní důchod

Invaliditu zákon vymezuje jako pokles pracovní schopnosti, který nastal z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a to v rozsahu nejméně o 35 %. V případě těžkého úrazu popálením, je invalidní důchod přiznáván často na první rok léčby, následně bývá přehodnocován a je přiznáván invalidita nižšího stupně, případně je důchod odebrán.

Můžeme rozlišovat tři stupně invalidity: mezi 35% a 49 %, od 50% do 69% a poslední přes 70%. Kromě samotného zhoršeného zdravotního stavu by měl žadatel splňovat i další podmínky například nebýt v důchodovém věku nebo mít splněnou potřebnou dobu pojištění tedy po stanovenou dobu pracovat. Z těchto podmínek existují i výjimky a jejich posuzování je velmi individuální. Přiznání invalidního důchodu závisí na kontrolních lékařských prohlídkách a jeho výše se může například se změnou zdravotního stavu měnit. K vyřízení žádosti je nutné kontaktovat okresní správu sociálního zabezpečení podle trvalého bydliště osoby žadatele. Na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

garant_logo
Norske-fondy_Logo

Od roku 2004 Norské fondy v České republice podpořily množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč

logo_MZCR
LCZ_clen-PHC
MHC-logo-bgwhite
autocont-logo
logo_sdh-300x285

Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska

O projektu

Internetový portál vznikl díky projektu Poradenské centrum a podpora dětí a mladých lidí po úraze popálením podpořeného grantem z Norských fondů 2009-2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Cílem projektu je vybudování služeb, které mají zmírnit či vyloučit negativní následky úrazu popálením u dětí a mladých lidí a začlenit je zpět do běžné společnosti. Součástí projektu je osvěta a primární prevence tohoto typu úrazu.

 

celý článek