Základní

Správně poskytnutá první pomoc může postiženému zmírnit hloubku popálení, délku jeho rekonvalescence a také míru trvalých následků. A hlavně - může zachránit život.

 1. Přerušte kontakt se zdrojem popálení. Hořící oděv co nejrychleji uhaste.
 2. Ze zasažených částí těla sundejte oblečení, přiškvařenou látku nestrhávejte.
 3. Okamžitě začntěte postižené místo chladit (tekoucí vodou z kohoutku, ponoením do vody nebo pomocí obkladů). K chlazení nepoužívejte přímý kontakt s mraženými potravinami, ledem či sněhem (popálenina se může ještě zhoršit).
 4. Chlaďte co nejdéle (desítky minut, případně do příjezdu záchranné služby) - chlazením zabráníte prohlubování popálenin a ulevíte od bolesti.
 5. Popálené plochy chlaďte pouze do celkového rozsahu 5 % tělesného povrchu (odpovídá velikosti 5 dlaní popáleného). V případě ochlazování větší plochy hrozí podchlazení organismu.
 6. Sundejte prstýnky, řetízky a náramky, které mohou po rozvoji otoku působit jako škrtidlo.
 7. Na popálenou plochu nedávejte žádné zásypy, masti ani krémy. Puchýře nepropichujte ani neodstraňujte.
 8. Volejte záchrannou službu (155, 112)                                                                                                                      Nesnažte se čerstvě popáleného dopravit do nemocnice sami - díky prožitému šoku a strachu o blízkého můžete za volantem zbytečně riskovat. Navíc se nebudete během řízení moct věnovat ochlazování popálené tkáně, což je v této poúrazové fázi důležité.
 9. Nezávažné povrchové popáleniny, které nevyžadují lékařský zásah, chlaďte co nejdéle (alespoň 20 minut). Poté použijte speciální náplast na popáleniny, kterou lze koupit v lékárnách - zamezí infekci a bude ránu zvlhčovat. Čerstvě popálenou tkáň ničím nemažte, s promazáváním začněte až po zhojení rány.

Kdy volat záchrannou službu

 • Pokud je popálenina hluboká, jsou na ní rozsáhlé puchýře nebo pokud je horní část kůže stržená či je pokožka hladká, lesklá a jasně červená.
 • Pokud je střed popáleného místa bílý.
 • Pokud je popálené místo nebolestivé nebo bolestivost není adekvátní rozsahu popálení.
 • Pokud si nejsme závažností popálení jistí. Lépe je záchrannou službu zavolat k nezávažnému zranění, než zranění podcenit.

garant_logo
Norske-fondy_Logo

Od roku 2004 Norské fondy v České republice podpořily množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč

logo_MZCR
LCZ_clen-PHC
MHC-logo-bgwhite
autocont-logo
logo_sdh-300x285

Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska

O projektu

Internetový portál vznikl díky projektu Poradenské centrum a podpora dětí a mladých lidí po úraze popálením podpořeného grantem z Norských fondů 2009-2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Cílem projektu je vybudování služeb, které mají zmírnit či vyloučit negativní následky úrazu popálením u dětí a mladých lidí a začlenit je zpět do běžné společnosti. Součástí projektu je osvěta a primární prevence tohoto typu úrazu.

 

celý článek