Vlakové vagony jako nebezpečná zábava, která často končí zásahem elektrickým proudem

Každý rok zahyne několik mladých lidí na zásah elektrickým proudem. Média sice o těchto tragických událostech informují, ale ze statistik nevyplývá, že by se mladí a dospívající poučili. Mnohdy je zcela nepochopitelné, jaké důvody přimějí dospívající děti zahrávat si s tak obrovským nebezpečím, jako je vysoké napětí. Z průzkumů vyplývá, že mnozí mladí lidé ani netuší, jak hazardují se svým životem, když dostanou nápad vylézt na vlakový vagon. Nechají se jednoduše  vyhecovat, chtějí se předvést nebo si pořídit dnes tak populární „selfie“ ze střechy vagonu. Tato fotka ale může být jejich poslední.

První pomoc při zasažení elektrickým proudem vysokého napětí

 • Neprodleně volejte záchrannou službu na čísle 155!
 • Zjistěte, zda je postižený stále v kontaktu se zdrojem elektrického proudu. Pokud ne, nedotýkejte se jej! Dostaňte postiženého mimo kontakt s elektrickým proudem (např. dřevěnou násadou od smetáku, vařečkou)
 • Je-li postižený mimo kontakt zdroje popálení, zjistěte základní životní funkce - dýchání, vědomí
 • Má-li postižený křeče, vyčkejte s první pomocí do jejich odeznění
 • Pokud postižený nedýchá, zahájíme nepřímou masáž srdce!

Zásah elektrickým proudem o vysokém napětí má v 30% jako následek smrt. To je míra pravděpodobnosti, která by měla v každém vyvolat patřičné obavy. Bohužel mladí lidé si tohoto rizika ani nejsou vědomi. Smrt elektrickým proudem je způsobena typicky fibrilací srdečních komor a zástavou srdce. Pokud postižený přežije, smrt může nastat jako komplikace popálení nebo poranění vnitřních orgánů, nebo i pádem z výšky (ze střechy vlaku). Pokud má postižený štěstí a přežije, nezřídka úraz elektrickým proudem způsobí vážné doživotní následky.

Zásah elektrickým proudem a míra rizika

Každý by měl vědět, jak obrovské napětí se skrývá v elektrickém vlakovém vedení. Za vysoké napětí se považuje proud vyšší než 1000 V. U nás se pro napájení vlaků používá napětí kolem 25 000 až 30 000 V. Už jen pouhé přiblížení se elektrickému vedení s tímto napětím může mít fatální následky. Důležité je si uvědomit, že drátů vysokého napětí není třeba se dotýkat. Úraz nebo smrt elektrickým proudem může být způsobena již pouhým přiblížením se k vedení. Elektrický výboj přeskočí i vzdálenost více jak jednoho metru. Stačí přijít do kontaktu se silným elektrickým polem kolem vedení. Může dojít ke vzniku elektrického oblouku a uzavření elektrického obvodu vlastním tělem. To může být smrtelné a mnohdy také je. Proto není nebezpečnější zábavy než přeskakování vlakových vagonů nebo cestování na střeše vlaku. Každý rok jsme svědky toho, jak zásah elektrickým proudem přivodí někomu okamžitou smrt nebo doživotní zdravotní poškození.

Úraz elektrickým proudem a smrt elektrickým proudem

Jak vážné bude mít kontakt s elektrickým proudem následky, závisí na více faktorech. Zda kontakt s proudem způsobí smrt či nikoli, je ovlivněno zejména:

 • intenzitou proudu
 • cesta průchodu proudu tělem
 • doba působení proudu na organismus
 • odporem v místě vstupu proudu

Co nám může způsobit zásah elektrickým proudem?

Zdravotní následky vychází z poranění elektrického, tzn., může dojít k poškození vnitřních orgánů, srdeční zástavy a zástavy krevního oběhu. Dalším je poranění tepelné, které způsobuje v případě vysokého napětí rozsáhlé popáleniny. Následovat může také poranění mechanické, kdy zasažený padá z vagonu. Popáleniny bývají v těchto případech často příčinou smrti, protože tyto popáleniny bývají tak rozsáhlé, že se s nimi organismus není schopen vypořádat.

Zásah elektrickým proudem – příznaky:

 • bezvědomí, zástava srdeční činnosti
 • zástava dechu
 • křeče
 • postižený není schopen pustit zdroj elektrického proudu
 • popáleniny hlubokých vrstev tkání
 • selhání ledvin či porušení dalších orgánů, např. žlučníku, střev apod.

Přelézání vlakových vagonů je vysoce nebezpečnou zábavou zejména mladých lidí, při které hrozí nejen popálení elektrickým proudem se silnými popáleninami, ale také smrt.

První pomoc při zasažení elektrickým proudem vysokého napětí

NEPRODLENĚ VOLEJTE ZZS na tel. 155! Do příjezdu záchranářů poskytněte první pomoc sami. Můžete tak zachránit život.

Dostaňte postiženého mimo kontakt s elektrickým proudem (např. dřevěnou násadou od smetáku, vařečkou).

Klíčové je postarat se o základní životní funkce. To řešíme ihned. Popáleninami se můžeme zabývat, až pokud jsou jeho vitální funkce stabilizovány.

Pokud má postižený křeče celého těla – nedělejte nic, dokud křeče neodezní (postižený v křeči se nemůže nadechnout, nemá proto žádný význam snažit se násilně otevírat ústa, mohlo by dojít pouze k poranění čelisti, zubů a dásní)

Zkontrolujeme základní životní funkce (dýchání, vědomí). Pokud postižený nedýchá, nebo dýchá nepravidelně, dech je lapavý nebo chrčivý, je čas zahájit oživování – resuscitaci! Při oživování použijeme nepřímou masáž srdce:

 • dlaň jedné ruky položit palcovou stranou dlaně na střed hrudní kosti
 • na hřbet této  ruky položit druhou ruku
 • naklonit se horní polovinou těla nad postiženého s napjatými lokty
 • rytmicky stlačovat hrudník do hloubky cca 6 - 8 cm
 • frekvence je asi 100 stlačení za minutu (2 za sekundu)

Úraz elektrickým proudem způsobuje nejčastěji poruchu srdečního rytmu, fibrilaci srdečních komor a zástavu srdce. Dýchání z plic do plic není v tomto případě na místě. 

První pomoc při popálení

Při zasažení proudem vysokého napětí bude postižený pravděpodobně popálen a popáleniny budou rozsáhlé a hluboké.

Vážné popáleniny představují 15% popáleného povrchu dospělého jedince, přičemž jedna dolní končetina představuje 18% povrchu těla, stejně jako přední nebo zadní strana trupu.

Pokud je postižený stále v kontaktu se zdrojem elektrického napětí, nedotýkáme se jej!!! Při zásahu elektrickým proudem musíte myslet nejprve na sebe a na vlastní bezpečnost. Primární je zachovat klid, vyhodnotit situaci a až poté jednat. Jen tak se vyhnete riziku ohrožení vlastního života.

Šok a protišoková opatření

U vážné popáleniny hrozí rozvoj šoku, pokud je dotyčný při vědomí. Příznaky šoku jsou bledost, studený pot, slabě hmatný tep, zrychlené dýchání, zmatenost nebo netečnost, případně spavost.

Pokud je postižený při vědomí a dýchá, zahájíme protišoková opatření:

 • uložte postiženého do protišokové polohy se zvednutými dolními končetinami
 • zajistěte postiženému teplo
 • nepodávejte žádné tekutiny ani tišící léky!
 • uklidňujte postiženého, případně mu/jí vlhčete rty

V případě zasažení proudem vysokého napětí vyčkáme na příjezd ZZS. Pokud musíme sami postiženého popáleninami transportovat (jsme daleko z dosahu ZZS), popálená místa sterilně kryjeme a poté postiženého opatrně transportujeme do nejbližšího zdravotnického zařízení. U větších popálenin hrozí riziko zanesení infekce.

Pokud je to možné, můžeme do příjezdu ZZS chladit popáleniny vlažnými obklady. Klíčová je ale stálá kontrola základních životních funkcí.

garant_logo
Norske-fondy_Logo

Od roku 2004 Norské fondy v České republice podpořily množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč

logo_MZCR
LCZ_clen-PHC
MHC-logo-bgwhite
autocont-logo
logo_sdh-300x285

Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska

O projektu

Internetový portál vznikl díky projektu Poradenské centrum a podpora dětí a mladých lidí po úraze popálením podpořeného grantem z Norských fondů 2009-2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Cílem projektu je vybudování služeb, které mají zmírnit či vyloučit negativní následky úrazu popálením u dětí a mladých lidí a začlenit je zpět do běžné společnosti. Součástí projektu je osvěta a primární prevence tohoto typu úrazu.

 

celý článek