U dětí školního věku nejčastěji způsobuje popáleniny otevřený oheň

Děti od šesti let navštěvují první stupeň základní školy a začínají být samostatnější. Hrají si s kamarády a už dávno ví, že oheň pálí. Se samostatností by však měla přicházet i dávka odpovědnosti. Děti častěji přicházejí do kontaktu s otevřeným ohněm v podobě táboráků, zápalek nebo svíček. Všechny tyto předměty mají společný jmenovatel jímž musí být opatrnost. Popáleniny u dětí tohoto věku často vznikají jako úrazy z nepozornosti, náhodného pádu nebo nevědomosti.

První pomoc při popáleninách

 • rychle zamezit působení dalšího tepla
 • v případě opaření rychle sundat politý oděv
 • přiškvařené oblečení od ohně v žádném případě nesundávat, řetízky a prsteny naopak sundat nutné je (později by to kvůli otokům už nemuselo být možné)
 • následné důkladné chlazení, jestliže se jedná o popálení malé části těla, a není vidět hluboké zranění
 • v případě velké popáleniny, zasažení obličeje nebo hluboké rány je na místě přivolat rychlou záchranou službu pomocí telefonních čísel 112 nebo 155.

Naučit dítě opatrnosti je základem, jak předejít popáleninám

Pokud dítě neví, co mu hrozí, počíná si neopatrně a úraz je nevyhnutelný. Nejlepším řešením je děti postupně učit zacházet s horkými předměty, ale se správným poučením, pod dohledem zkušeného dospělého a s možností rychlého zásahu. Například vaření je ideální činnost, která by mohla děti bavit a zároveň může být poučná. V kuchyni je mnoho horkých předmětů, které způsobují popáleniny. Dítě by mělo vědět, jak zacházet s troubou, které její částí jsou při pečení nejvíce rozpálené, jak použít ochranné rukavice proti teplu nebo jakým způsobem se trouba otevírá, aby se nepopálilo. Stačí když se bude při vaření dívat na dospělého a tím se naučí, jak manipulovat s horkým předmětem bezpečně a nespálit se. I ostatní domácí práce mohou být z hlediska popálenin rizikové. Některé domácí čistící prostředky obsahují nebezpečné chemické látky. I s těmito nástrahami musí být dítě obeznámeno, aby se zamezilo nešťastným náhodám a jejich nebezpečným následkům.

Hořící táborák láká k pálení všeho, co přijde pod ruku

Častá letní zábava - plápolající oheň a špekáčky - může mít i nešťastné následky. Děti jsou přitahovány jako magnet k vesele tančícím plaménkům a zkoušejí, co by mohlo nejlépe hořet - klacíky, dřívka, papíry, listí, ale také PET lahve, igelit nebo alobal. Některé látky oheň stráví bez problému, ale jiné mohou vyvolat nechtěnou reakci. Tlakové spreje, plechovky od barev, líh a jiné alkoholy, zapalovače a petardy po vhození do plamenů vybuchují a mohou způsobit i další zranění kromě popálenin. Všechny tyto nebezpečné látky se označují na obalu upozorněním o vysoké hořlavosti a připojením varování "Nevhazujete do ohně". Zvláště děti by měly tento symbol znát a vědět, jaké mohou být důsledky pálení těchto obalů a látek.

Táborový oheň skýtá mnohá rizika

Může se zdát, že když oheň vyhasne, nebezpečí pominulo. Nutné je však mít na paměti, že i vyhaslé ohniště si může několik hodin uchovat vysokou teplotu, která dosahuje až k 600 °C. Pro táboření existuje několik zásad:

 • Nikdy nenechávejte děti bez dozoru, a to ani u již vyhaslého ohniště
 • Poučte děti o tom, co je dobré pálit v ohni a jaké látky se pálit nesmějí
 • Zabezpečte své ohniště proti pádu
 • Nenechte své děti volně pobíhat v blízkosti hořícího ohně

Základem prevence je poučení dětí i dospělých

Děti školního věku se už mohou samy ocitnout v situaci, ve které by měly vědět, jak poskytnout první pomoc při popáleninám. Nejdůležitější je tedy rychlé zamezení působení dalšího tepla. Poté následuje důkladné chlazení jestliže se jedná o popálení malé části těla a není vidět hluboké zranění. V případě, že se jedná o velkou popáleninu, zasažení obličeje nebo hlubokou ránu, je na místě přivolat rychlou záchranou službu pomocí telefonních čísel 112 nebo 155. Tato základní čísla jsou již vyučována v prvních třídách na základních školách a jejich zdůraznění a zopakování může někdy i zachránit život. Malé dítě musí vědět, že jedině přivolání pomoci vyřeší krizovou situaci. Naproti tomu při požáru dítě nejprve uteče do bezpečné vzdálenosti a až pak přivolá pomoc. Další poskytnutí pomoci většinou již leží na přivolaném dospělém:

 • Volejte na telefonní čísla 150, 155 nebo 112 integrované záchranné služby
 • Před příjezdem rychlé záchranné služby nepoužívejte žádné masti nebo tišící léky, mohly by ztížit správné určení diagnózy lékařem
 • Nestrhávejte přiškvařené kusy oděvu ani nepropichujte puchýře
 • Rány zakryjte čistým kusem látky, mezi popálené prsty vsuňte například kus gázy
 • Pokud není popálen velký povrch těla, snažte se postižené místo zchladit
 • S postiženou končetinou nehýbejte a snažte se ji zafixovat, aby se předešlo dalšímu zranění
 • Ve vážné situaci by dospělí neměli zvažovat převoz malého pacienta na pohotovost vlastními prostředky. Ve vyhrocené situaci mohou být sami ohromeni strachem o své dítě, nebudou schopni mu během cesty poskytnout potřebnou péči a chlazení, navíc při jízdě mohou být nebezpeční sobě i ostatním řidičům na cestách. Každý má právo na ošetření rychlou záchrannou službou. Popáleniny patří k nejtěžším traumatologickým zraněním, jejichž léčba může být velmi dlouhá a náročná.

Rozeznávání vážnosti popáleniny

Každá popálenina je zvláště u dítěte velmi bolestivé a traumatizující zranění. Někdy trvá i několik hodin, než se projeví její skutečný rozsah. Puchýře se na kůži mohou objevit i s odstupem času. Pokud se zprvu zdá, že zranění není vážné a větší puchýře, bolestivost a další problémy se objeví až později, je vhodné navštívit praktického lékaře nebo pediatra. Jestliže popálení zasáhlo obličej, jiná citlivá místa nebo oči, doporučuje se vyhledat lékaře ihned.

garant_logo
Norske-fondy_Logo

Od roku 2004 Norské fondy v České republice podpořily množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč

logo_MZCR
LCZ_clen-PHC
MHC-logo-bgwhite
autocont-logo
logo_sdh-300x285

Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska

O projektu

Internetový portál vznikl díky projektu Poradenské centrum a podpora dětí a mladých lidí po úraze popálením podpořeného grantem z Norských fondů 2009-2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Cílem projektu je vybudování služeb, které mají zmírnit či vyloučit negativní následky úrazu popálením u dětí a mladých lidí a začlenit je zpět do běžné společnosti. Součástí projektu je osvěta a primární prevence tohoto typu úrazu.

 

celý článek