Riziko popálenin hrozí hlavně batolatům

Kůže dětí je mnohem citlivější než kůže dospělého člověka. Tekutina nebo jiný předmět může dospělému připadat na dotek v pořádku, ale dítěti je přesto schopna způsobit zarudnutí nebo dokonce puchýře. U novorozenců a batolat do třech let jejich věku leží prevence před popáleninami především na rodičích. Dítě je zvídavé a snaží se všemi svými smysly poznat svět. Jejich schopnost vylézt na poličky, skříňky nábytku nebo kuchyňské linky se často vymyká chápání, ale je to jejich přirozenost. Jejich zkušenosti se světem jim ještě nedovolují poznat, kde leží hranice bezpečnosti, a proto musí nastoupit zkušená ruka dospělého dozoru.

První pomoc pro batolata

 • zamezení dalšího působení tepla
 • zchlazení rány (až 20 minut)
 • popálené plochy je nutné chladit pouze do celkového rozsahu 5 % tělesného povrchu (odpovídá velikosti 5 dlaní popáleného dítěte), kvůli předejití termického šoku
 • sundání oblečení dítěte
 • zklidnění dítěte a zamezení šoku
 • zakrytí rány čistým krytím, aby se zamezilo druhotnému zranění zasažené citlivé kůže
 • okamžité vyhledání lékařské pomoci na čísle 155 nebo 112, případné navštívení lékařské pohotovosti nebo pediatra

Pro batole je i běžná domácí práce nástrahou

Opaření horkou tekutinou nebo nehlídaná žehlička, to jsou nejčastější příčiny popálení dětí. Co je pro dospělého člověka samozřejmost, děti nesmírně přitahuje a následně působí nepříjemná zranění. Děti jsou malé, batolí se po zemi a ručičky natahují ke všemu, co je v dosahu. Na místě je tedy velká dávka předvídatelnosti ze strany dospělých, aby dokázali odhadnout hrozící úraz.

Horká polévka je riziko popálení na talíři

Velkým problémem jsou varné konvice a přívodové kabely k nim. Stačí uvařená voda ve varné konvici, kterou může dítě na sebe převrhnout pomocí přívodného kabelu a popálit se. Důležité je tedy zajistit, aby kabel nebyl v dosahu a případně zbylou vodu po použití potřebného množstí z konvice vylít. Když už je horká káva na stole, je nutné zajistit, aby ji dítě na sebe nestrhnulo dolů. Tomu lze předejít důkladným připevněním ubrusu svorkami ke stolu nebo nepoužíváním ubrusu. Na stole se při hodování často objevují chutné pokrmy, ať už jsou to horké polévky, pečená masa nebo zmiňované kávy a čaje při dezertech. Dítě je rádo středem pozornosti a stále se jí dožaduje. Zdá se, že když dítě bude u stolu s dospělým na klíně, problém se vyřeší. Dítě však může ručičky do horkého hrnce s omáčkou snadno namočit či na sebe hrnec vylít. Stejná situace se může opakovat i při vaření.

Riziko popálenin hrozí batolatům

Zvědavé dítě bude chtít vše vyzkoušet a ochutnat

V neposlední řadě se dítě může popálit elektrickým proudem. Velkým lákadlem jsou nezakryté zásuvky, do kterých dítě může strčit dráty a jiné vodivé předměty. Doporučuje se tedy používat bezpečnostní krytí na zásuvky. Děti dokážou mít neuvěřitelnou sílu a výjimečnými nejsou ani situace, ve kterých batole překousne elektrický kabel. Existuje však několik zásad, které by měly nepříjemným popáleninám zabránit:

 • používejte zadní ploténky při vaření
 • držáky hrnců vždy otočte pryč z dosahu dítěte
 • nevařte či nemanipulujte s horkými předměty s dítětem v náručí
 • při servírování nejprve zkontrolujte, zda máte volnou cestu
 • nenechávejte otevřenou troubu či myčku nádobí bez dozoru
 • z varné konvice vylévejte přebytečnou horkou vodu
 • zamezte dítěti přístup k elektrickým kabelům nebo zásuvkám
 • při domácích činnostech dejte dítě do ohrádky, tak aby na vás vidělo, to ho uklidní

Zamezit dalšímu působení tepla, to je první pomoc při popálenině

Popáleniny je možné rozdělit na opařeniny, při kterých dochází k působení vlhkého tepla, například vařící vody, čistícího prostředku nebo jiné nebezpečné tekutiny a popáleniny, při kterých dochází ke kontaktu se suchým teplem, například horká plocha žehličky, trouby nebo grilu, či rozpálené ohniště. Obě tyto kategorie se dále rozdělují podle stupně intenzity na první, druhý a třetí stupeň. V prvním stupni dochází k zarudnutí kůže, takové zranění se samo zhojí a nezanechá následky. Při stupni druhém se tvoří puchýře, které se plní čirou tekutinou, jsou bolestivé a léčba může trvat několik týdnů. Nejvážnější jsou opařeniny a popáleniny třetího stupně, které často zanechávají jizvy, dochází k porušení kůže i podkoží a neobejdou se bez chirurgických zákroků. Nejdůležitější je zamezit dalšímu působení zdroje tepla. Záleží na vážnosti situace. Při vzplanutí oděvu se dítě opatrně položí na zem a přikryje se například kabátem nebo lehce povalí, aby plamen uhasl. Jestliže se z části oblečení přichytily na kůži, není vhodné je strhávat, ale vyhledat lékařskou pomoc.

Při popálenině může dítě trpět fyzicky i psychicky

Dospělý si také musí uvědomit, že jakkoliv vážná popálenina může dítěti způsobit šok. Důležité tedy je zachovat klid a dítě dále neděsit. Spíše je na místě se jen pokusit uklidnit a ve vážných případech ihned přivolat záchranou službu. Na menší popáleniny u batolat postačí chlazení studenou vodou a při vážnějších popáleninách polévání vodou vlažnou, aby se předešlo velkému šoku. Rána se musí udržovat čistá, k čemuž slouží gáza, čistý vyžehlený kapesník nebo při postižení většího povrchu kůže čisté prostěradlo. Nejdůležitější zásady tedy tvoří:

 • zamezení dalšího působení tepla
 • rychlé zchlazení rány, zklidnění dítěte a zamezení šoku
 • zakrytí rány čistým krytím, aby se zamezilo druhotnému zranění zasažené citlivé kůže
 • okamžité vyhledání lékařské pomoci na čísle 155 nebo 112, případné navštívení lékařské pohotovosti nebo pediatra

Malé děti jsou sice citlivější a náchylnější, ale zároveň mají stále velkou schopnost regenerace kůže. Přes veškerou snahu nelze předejít všem úrazům, ale díky těmto radám je možné předejít tragédiím. Dospělí by se měli snažit, aby děti mohly zkoumat nové prostředí v bezpečí.

garant_logo
Norske-fondy_Logo

Od roku 2004 Norské fondy v České republice podpořily množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč

logo_MZCR
LCZ_clen-PHC
MHC-logo-bgwhite
autocont-logo
logo_sdh-300x285

Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska

O projektu

Internetový portál vznikl díky projektu Poradenské centrum a podpora dětí a mladých lidí po úraze popálením podpořeného grantem z Norských fondů 2009-2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Cílem projektu je vybudování služeb, které mají zmírnit či vyloučit negativní následky úrazu popálením u dětí a mladých lidí a začlenit je zpět do běžné společnosti. Součástí projektu je osvěta a primární prevence tohoto typu úrazu.

 

celý článek