Riziko popálení v domácnosti

Ačkoli si to často ani neuvědomujeme, manipulujeme každý den v našich domovech s předměty, které nám mohou způsobit nepříjemné popáleniny nebo jsme těmito předměty obklopeni a díky nevědomosti, neopatrnosti nebo nedbalosti může dojít k nehodě. Popálit se můžeme sami, snad každému, kdo hodně vaří, se již někdy tato nehoda přihodila. Ale popálení hrozí také našim dětem, přičemž důsledky rozsáhlejších popálenin mohou mít pro děti velmi neblahé zdravotní následky. U dětí platí, že mnohem menší popálená plocha může způsobit vážné zdravotní komplikace, než je tomu u dospělých. V tomto ohledu je nejdůležitější prevence. Uvědomit si, co nás a naše děti v domácnosti potenciálně ohrožuje a tato rizika eliminovat. Popáleniny  jsou jedním z nejvážnějších poranění v dětském věku.

První pomoc při popálení – kdy vyhledat lékaře?

 • když se jedná o dítě
 • když je popálenina hluboká a jsou na ní velké puchýře nebo je-li horní část kůže stržená
 • když je pokožka hladká, lesklá a jasně červené barvy
 • když je střed popáleného místa bílý (značí vážnou popáleninu)
 • když popálené místo nebolí nebo podle vás bolestivost není adekvátní rozsahu popálení
 • když si závažností popáleniny nejsme jistí - lépe je profesionální pomoc přivolat k nezávažné popálenině, než zranění podcenit

Prevence vzniku popálenin aneb jak se doma nepopálit

Domácnost je v podstatě poměrně rizikové pracoviště. Zní to možná humorně, ale uvědomme si, že doma si můžeme způsobit snad všechny druhy popálenin, které známe. Doma se můžeme popálit jak horkou párou tak sálavým teplem, elektrickým proudem nebo chemikáliemi (popálení poleptáním). Statisticky nejvíce úrazů se odehraje v kuchyních a v koupelnách.

Prevence spočívá především v tom, že si každý den budeme možná rizika připomínat a zvláště, pokud jsou v domácnosti děti, neponecháme nic náhodě. Jen tak můžeme ochránit sebe, své děti a také svůj majetek.

Nejčastější příčinou popálení u dětí je opaření, typicky horkou polévkou, čajem, kávou, horkou vodou z varné konvice, ale také neopatrnou manipulací s tlakovým hrncem či s fritovacím hrncem. K opaření může dojít také při koupání malých dětí a starších osob.

Základní zásady prevence popálenin způsobených opařením:

 • Horké nápoje stavíme vždy z dosahu dětí
 • Horké nápoje nepijeme, pokud máme dítě na klíně
 • Varné konvice, které jsou v dosahu dětí, představují největší riziko!
 • Máte-li děti, nepoužívejte ubrusy!

Při koupání jsou ohroženi děti, ale i senioři. Dejte pozor na neopatrnou manipulaci s pákovými bateriemi. Děti nenechávejte při koupání bez dozoru.

Základní zásady prevence popálenin sálavým teplem:

Další kategorií je popálení ohněm či sálavým teplem. I sem patří široká škála rizik. Popálit se můžete o krb, sporák, kamna, žehličku, svíčky, aromalampy, sirky, zapalovače, zábavní pyrotechniku, prskavky a další předměty. Popáleniny v kuchyni jsou velmi časté. Při vaření proto dodržujte základní bezpečnostní zásady!

Základní zásady prevence popálení při vaření:

 • Neopouštějte kuchyni, pokud vaříte.
 • Hrnce nebo pánve dávejte na zadní plotýnku sporáku, rukojeť nádobí otočte směrem od okraje sporáku.
 • Věci, které by mohly snadno vzplanout, jako utěrky, igelitové sáčky udržujte v dostatečné vzdálenosti od topné plochy.
 • Při vaření nenoste oblečení s volnými dlouhými rukávy, a to zejména z hořlavého syntetického materiálu.
 • Nikdy při vaření nedržte v náručí dítě nebo domácího mazlíčka.
 • Když vaříte, kontrolujte pohyb dítěte v kuchyni. Nesete-li horký hrnec na stůl, dbejte, aby se vám dítě nepletlo pod nohy.
 • Dbejte na to, aby děti byly z dosahu horké trouby, když pečete nebo když troubu při pečení otevíráte. Horké pekáče nikdy nepokládejte na kraj kuchyňské linky, stolu apod.
 • Velké opatrnosti dbejte při grilování, opékání špekáčků a manipulaci s otevřeným ohněm na zahradách. Děti nespouštějte z očí.
 • Plynové zapalovače jsou velmi nebezpečné v oblastech s vysokou teplotou, jelikož mohou vybuchnout. Obecně nebezpečný je jakýkoli únik plynu v blízkosti ohně či hořáků, kdy může dojít k poměrně velké explozi. Plynové zapalovače by neměly být umístěny v těsné blízkosti sporáků.
 • Závažné popáleniny mohou být způsobeny také elektrickým proudem. Domácnosti, chalupy, dílny či garáže, zahrady a bazény, to všechno jsou místa, kde může potenciálně hrozit zásah elektrickým proudem. Koupelna je z tohoto pohledu nejčastějším místem úrazu. Kombinace vlhkosti či vody a elektrického proudu zvyšuje riziko úrazu, což platí nejen o koupelnách, ale také o bazénech a veškerém venkovním prostředí, kde se nachází elektrospotřebiče, zásuvky či kabely.

Riziko popálení hrozí v každé domácnosti

Jak eliminovat zásah elektrickým proudem?

 • Pravidelně kontrolujte své elektrospotřebiče - riziko úrazu představuje vadný prodlužovací přívod, porucha izolace na přívodech kuchyňských přístrojů či žehliček, poškozené přívodní šňůry, poškozené elektrospotřebiče jako takové. Staré spotřebiče se také více přehřívají a snadno může dojít ke zkratu.
 • Kontrolujte pravidelně své zásuvky, vypínače a kabelyjsou-li poškozené či uvolněné, nepoužívejte je.
 • Malé děti nikdy nenechávejte bez dozoru v blízkosti zásuvek! Zásuvky, které nejsou využity, opatřete bezpečnostními záslepkami. Nenechávejte elektrospotřebiče v dosahu malých dětí. Riziko mohou představovat i dobře přístupné kabely, které jsou poškozené. Děti si s nimi mohou hrát mokrýma rukama, olizovat je, stejně jako domácí zvířata.
 • Nepoužívejte elektrická zařízení v koupelnách, resp. ve vanách či bazénech (fény, radiomagnetofony apod.)
 • Nepoužívejte adaptéry (tzv. rozdvojky) pro spotřebiče s velkým výkonem (pračka, sušička)
 • Neveďte kabely pod kobercem.
 • Nikdy nevyměňujte žárovky pod napětím.
 • Pojistky neopravujte ničím jiným, než jen správnou pojistkou.
 • Pro maximální bezpečnost používejte bezpečností zásuvky, vidlice a adaptéry s vestavěným proudovým chráničem, které neustále kontrolují připojené spotřebiče.

První pomoc při popálení:

První pomoc při popálení bude vždy záviset na tom, jakým způsobem k popálení došlo (opaření, kontakt se žhavým předmětem, zásah proudem, poleptání a další vnější okolnosti nehody), zda je popáleným dítě, jak je popálenina rozsáhlá a jaké místo na těle bylo zasaženo. Zde uvádíme obecné zásady pro první pomoc při popálení.

 • Postižené místo co nejrychleji zchladíme - až 20min necháme spálené místo pod slabým proudem vlažné / studené vody (nikdy ne ledové!)
 • U dětí do 1 roku použijeme ke chlazení vodu vlažnou, spíše blížící se teplotě těla, abychom nevyvolali šok z podchlazení! Dobu chlazení u malých dětí zkrátíme.
 • Postižené místo pak překryjeme sterilním krytím, případně čistým a vyžehleným kusem látky a vyhledáme lékařské ošetření. Spáleniny se nedotýkáme.
 • Pokud je popálenina rozsáhlejšího charakteru (více jak 5% povrchu těla), zavoláme ZZS na tel. 155 nebo sami neprodleně dítě transportujeme do nejbližší nemocnice.

Co nikdy nedělat při popálení?

 • Malé dítě nikdy nesprchujte dlouho celé ve studené vodě! Hrozí podchlazení a rozvoj šoku.
 • Ránu nečistíme ani nedezinfikujeme!
 • Do rány nevtíráme žádné masti, ani nestříkáme spreje!
 • Nikdy sami nepropichujeme vzniklé puchýře!
garant_logo
Norske-fondy_Logo

Od roku 2004 Norské fondy v České republice podpořily množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč

logo_MZCR
LCZ_clen-PHC
MHC-logo-bgwhite
autocont-logo
logo_sdh-300x285

Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska

O projektu

Internetový portál vznikl díky projektu Poradenské centrum a podpora dětí a mladých lidí po úraze popálením podpořeného grantem z Norských fondů 2009-2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Cílem projektu je vybudování služeb, které mají zmírnit či vyloučit negativní následky úrazu popálením u dětí a mladých lidí a začlenit je zpět do běžné společnosti. Součástí projektu je osvěta a primární prevence tohoto typu úrazu.

 

celý článek