Pyrotechnika a elektrický proud způsobují popáleniny u mladistvých

Ve věku od dvanácti do osmnácti let mladí lidé ještě bojují s dospělými o svou nezávislost a často si i mezi sebou chtějí dokázat, že už mají svůj rozum. V některých situacích, ale hodí všechny zásady bezpečnosti za hlavu a nevnímají hrozící nebezpečí. Svou roli zde může hrát také alkohol, cigarety nebo drogy. Ať už jsou pohnutky vedoucí k neopatrnému jednání jakékoliv, následky mohou být fatální. Nejčastějšími příčinami popálenin u mladistvých jsou elektrický proud, manipulace s otevřeným ohněm nebo chemikáliemi.

První pomoc při zasažení elektrickým proudem

 • Dostaňte postiženého mimo kontakt elektrického proudu, použijte nevodivý materiál (gumové rukavice, dřevěnou násadu od smetáku)
 • Sami dodržujte bezpečnou vzdálenost od elektrických drátů
 • Přímo se zasaženého nedotýkejte
 • Snažte se zjistit základní životní funkce (dýchání, tlukot srdce)
 • Pokud zasažená osoba nedýchá, zahajte resuscitaci (masáž srdce 100x za minutu) a přivolejte záchrannou službu na číslech 155 nebo 112

Přelézání vlakových vagónů může skončit popáleninami od elektrického vedení

K nástrahám, které na mladé lidi číhají mimo domov, patří bezpochyby elektrický proud. Nemusí se jednat o nerozvážné šplhání na sloupy s vedením vysokého napětí, ale například o snahu si sám opravit nějaký spotřebič nebo jen touha poznat, jak to v něm vypadá ze vnitř. Důležité je mladému člověku vysvětlit základní zásady bezpečné práce, jako například ujištění se, že přístroj není připojen k rozvodné síti nebo případně vypnutí jističe v celém domě. Bohužel jsou i takové případy, ve kterých se jedná o zábavu v podobě přelézání vagónů, zmiňované lezení na sloupy nebo zkoumání spadlého vedení. V tu chvíli si dospívající člověk neuvědomuje, že nebezpečí hrozí i v případě, že se drátu přímo nedotýká či je od něj dost daleko. Například železniční nebo jiná trolej v sobě ukrývá napětí o síle 25 000 voltů, které může člověka zasáhnout i v podobě tzv. oblouku. Lidský organismus přirozeně vede elektřinu a elektrický proud jej může zasáhnout až na vzdálenost 120 centimetrů. Ke zranění tedy stačí dostat se do blízkosti vodivého drátu.

Zábavná pyrotechnika působí i těžká zranění

Další velké riziko představuje manipulace s otevřeným ohněm. Kromě táboráků, pálení trávy nebo listí a letního grilování může popáleniny způsobit zábavná pyrotechnika. Při používání těchto vybuchujících materiálů je nutné dodržovat pravidla napsaná na obalu. Samotné odpálení může způsobit i vážnější zranění. Navíc odlétávající jiskry mohou snadno zapálit blízké suché roští nebo dokonce kamarádovu bundu. V případě rychle šířícího se požáru se doporučuje utéci do bezpečné vzdálenosti a zavolat hasiče. Jestliže dojde ke vznícení oděvu je rozhodující rychlé uhašení. Hořící člověk se nejsnáze uhasí vodou a pokud není v dosahu, zamezením přístupu vzduchu. Postižený by se měl povalit na zem a válet sudy. Poté následuje první pomoc a ošetření ran:

 • Postižené místo se snažte ochladit
 • Pokud přesahuje zranění 5% povrchu kůže, což odpovídá velikosti pěti dlaní popáleného, nechlaďte, mohli byste tělu způsobit šok
 • Chlaďte co nejdéle, až desítky minut či do příjezdu záchranné služby, zamezíte prohloubení popálenin a ulevíte od bolesti
 • Nepoužívejte přímý kontakt s mraženými potravinami, existuje zde větší riziko šoku
 • Sundejte postiženému prstýnky, řetízky a náramky, později při vzniku otoků by působily jako škrtidlo
 • Popálené místo zakryjte čistým kusem látky nebo gázou, nepoužívejte masti nebo zásypy

Nešetrné zacházení s ohňostroji může způsobit plno starostí

Domácí práce, při kterých se mohou dospívající popálit

Jednou z častých příčin popálení může být například dolévání benzínu do nádrže ať už u sekačky na trávu nebo malé rachotící motorky. Jestliže nádrž není vychladlá, mohou se při dolévání vznítit výpary, které v nádrži při chodu motoru vznikly. Toto vznícení často způsobuje popáleniny v obličeji. Pokud existuje podezření, že došlo k zasažení očí, je nutné vyhledat vždy lékaře. Také téměř všechny chemické látky, které se používají na čištění odpadů, koupelnových baterií nebo na bělení, jsou nebezpečné pro organismus. Může dojít zejména k poleptání povrchu kůže, ale i k jejich vnitřnímu užití. Jako prevence před úrazy tohoto typu se doporučuje:

 • Uchovávejte tyto látky v původních obalech, předejdete jejich záměně s potravinami
 • Volte raději látky, které obsahují příměs, která znepříjemňuje jejich chuť, například Bitrex, který chutná velmi hořce
 • Poučte děti o tragických následcích špatného použití
 • V případě úrazu lékaři sdělte, jakou látku postižený požil, mohlo by to pomoct při postupu léčby
 • Při poleptání kůže místo oplachujte vodou tak, aby voda z rány nestékala po nezasažené kůži

Při jakémkoliv popáleninovém úrazu je vhodné sledovat zasažené místo na těle a zhodnotit, zda situace nevyžaduje dohledu lékaře. V případech, ve kterých došlo k hlubokému popálení, puchýře jsou rozsáhlé a viditelné, kůže se porušila a místo velmi bolí, může rychlá lékařská pomoc přispět k rychlejšímu zotavení. Lékaře je nutné také navštívit, jestliže postižené místo ztrácí citlivost nebo nebolí, přestože kůže jeví známky viditelného porušení. Nejlépe situaci dokáže vyhodnotit přivolaný lékař a je vhodnější jej přivolat, než úraz podcenit.

garant_logo
Norske-fondy_Logo

Od roku 2004 Norské fondy v České republice podpořily množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč

logo_MZCR
LCZ_clen-PHC
MHC-logo-bgwhite
autocont-logo
logo_sdh-300x285

Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska

O projektu

Internetový portál vznikl díky projektu Poradenské centrum a podpora dětí a mladých lidí po úraze popálením podpořeného grantem z Norských fondů 2009-2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Cílem projektu je vybudování služeb, které mají zmírnit či vyloučit negativní následky úrazu popálením u dětí a mladých lidí a začlenit je zpět do běžné společnosti. Součástí projektu je osvěta a primární prevence tohoto typu úrazu.

 

celý článek