První pomoc při zásahu bleskem zahrnuje i umělé dýchání a masáž srdce

Krásný letní den dokáže pokazit i velké černé mračno, které se začíná z dálky blížit. Vzdálené zvuky hromu upozorňují všechny, aby se rychle schovali do bezpečí. Přestože se může zdát zásah člověka bleskem velmi nepravděpodobný, ojediněle k takovým případům dochází a následky jsou většinou tragické. Blesk udeří silou až jedné miliardy voltů a dosahuje teplot přes třicet tisíc stupňů.

První pomoc při zásahu bleskem (elektrickým proudem)

  • Pokud osoba zřetelně dýchá, položíme ji na bok (tak, aby jí z pusy mohly vytékat sliny a zároveň nemohla nic vdechnout)
  • Zakloníme hlavu, abychom udrželi průchodnost dýchacích cest
  • Pokud osoba nedýchá, zahajte resuscitaci (umělé dýchání a masáž srdce) a volejte záchrannou službu (tel.: 155, 112).

Zásah bleskem způsobuje popáleniny od elektrického proudu

Výboj blesku působí na zasaženého pouhých několik setin vteřiny. K úrazu od zásahu bleskem nemusí dojít jen přímým kontaktem, při kterém se proud energie spojí s obětí temenem hlavy nebo prostřednictvím natažené paže vzhůru. Blesk může zasáhnout i nepřímo, jestliže uhodí do nedalekého místa a zbytkové elektrické napětí se šíří půdou. Toto nebezpečí hrozí do třiceti metrů od místa zásahu. Při nepřímém zasažení se proud do těla dostane dolními končetinami, neprochází celým tělem a nemusí se přímo poškodit životně důležité orgány.

Jak rozpoznat, kdy je bouřka nejnebezpečnější

Mezi zvukem hromu a světelným zábleskem existuje zákonitá spojitost. Čím větší je rozestup mezi bleskem a hromem, tím je bouřka vzdálenější. Vzdálenost tří kilometrů od bouřky (tj. zhruba 9 sekund mezi bleskem a hřměním) se považuje za nejnebezpečnější, zároveň se doporučuje zůstat v bezpečném úkrytu až do doby, než bude bouře vzdálená alespoň deset kilometrů (tj. zhruba 30 sekund mezi bleskem a hřměním).

Před zásahem blesku chrání budovy s hromosvodem

V okamžiku, kdy přichází špatné počasí, začne se zvedat vítr a už zaznívá hromobití, je dobré vyhledat úkryt. Počasí se mění velmi rychle a vyhledání bezpečného přístřeší může být klíčové. Nejbezpečnější jsou budovy, které mají správně ukotvený hromosvodný systém. Měly by se také vypnout všechny elektrické přístroje ze sítí a zavřít všechna okna. Blesk může zasáhnout rozvodnou síť a velkým přepětím zničit spotřebiče, od kterých výboj částečně přeskočí a mohl by popálit osoby v okolí. Budovy bez hromosvodu nemusí představovat nejlepší volbu úkrytu před bouřkou. Staré hájenky a zchátralé turistické chatky mohou mít narušenou statiku a po zásahu bleskem se mohou vznítit. Hrozí nebezpečí nejen popálenin od elektrického proudu, ale také popálenin od přímého ohně nebo zasypání v nestabilním objektu.

Zásah bleskem je nelze podceňovat

Osamocené stromy nebo skály nejsou útočištěm

Někdy však může bouřka přijít velmi rychle a zastihne turisty uprostřed pustiny. Přírodní úkryt poskytne hustý les, vyšší porost v podobě křoví, údolí či nížina mezi dvěma loukami nebo příkop. Rozhodně nevhodný úkryt nabízí osamocené stromy nebo vyčnívající skály. Zároveň se nedoporučuje zdržovat se v blízkosti potoků nebo jiných vodních nádrží. Nebezpečí může představovat i louka nasáklá vodou z předešlých dešťů. Přicházející nečas by se neměl podceňovat, ale může se stát i to, že přes veškerou snahu v dosahu není žádná budova nebo hustý les. V takovém případě by se mělo přidřepnout na špičky k zemi, ale nelehat si na ni, protože je nutné mít co nejmenší kontakt, ruce přitisknout na uši a hlavu sklonit mezi kolena. Pokud se na rozlehlé pláni nachází skupina lidí, měla by se rozptýlit a v okamžiku, kdy je bouřka přímo nad ní, by neměla pokračovat v chůzi. Dostatečnou ochranou před zásahem nejsou ani silné podrážky horské obuvi, karimatky nebo batohy. Blesk svou silou tuto "ochrannou" vrstvu snadno překoná. Nevhodné jsou činnosti jako telefonování, koupání ve vodě, windsurfing nebo pouštění draka. Všechny tyto aktivity byly zdokumentovány jako případy zranění po zásahu bleskem.

Automobil díky železné konstrukci chrání před bleskem

Může se stát, že se počasí změní právě při řízení auta. Jestliže společně s bouřkou přišel i silný déšť nebo vítr, je vhodné zvážit, zda by se mělo pokračovat v jízdě. V autě jsou osoby sice chráněny na základě tzv. Faradayovy klece popisující jev, při kterém elektrický proud klouže po povrchu a dovnitř konstrukce vůbec nepronikne. Nutné je mít zavřená všechna okna a nedotýkat se kovových částí uvnitř auta, mezi které patří například pedály, řadící páka nebo ovládání rádia, které je přímo propojeno s kovovou anténou venku. Samozřejmě se také musí jednat o auto, které má kovovou konstrukci, takže kabriolety nebo velorexy své cestující neochrání.

První pomoc při zásahu bleskem

Zásah bleskem je pro organismus nesmírný šok, dochází k rozsáhlým popáleninám kůže i vnitřních orgánů a nutná je proto rychlá první pomoc. Zasažený člověk může ztratit vědomí, nedýchá či u něj není možné nahmatat tep. V takovém případě se musí zahájit okamžitá resuscitace v podobě umělého dýchání a masáže srdce s jeho stlačením přibližně stokrát za minutu. Na kůži se postiženému mohou objevit červené stromkovitě větvící se pruhy, tzv. Lichtenbergovy obrazce. Jindy kůže po zasažení připomíná téměř střelné rány. Těmi místy se elektrický proud dostal dovnitř a zároveň také ven z těla. Výboj blesku má ohromnou sílu, a přestože trvá jen krátký okamžik, dokáže způsobit těžká zranění. Přivolání rychlé záchranné služby na číslech 155 nebo 112 by mělo být samozřejmostí.

garant_logo
Norske-fondy_Logo

Od roku 2004 Norské fondy v České republice podpořily množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč

logo_MZCR
LCZ_clen-PHC
MHC-logo-bgwhite
autocont-logo
logo_sdh-300x285

Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska

O projektu

Internetový portál vznikl díky projektu Poradenské centrum a podpora dětí a mladých lidí po úraze popálením podpořeného grantem z Norských fondů 2009-2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Cílem projektu je vybudování služeb, které mají zmírnit či vyloučit negativní následky úrazu popálením u dětí a mladých lidí a začlenit je zpět do běžné společnosti. Součástí projektu je osvěta a primární prevence tohoto typu úrazu.

 

celý článek