Příspěvky na pomůcky

Pro udělení této dávky je nutné splňovat podmínku těžkého zdravotního postižení nosného nebo pohybového ústrojí, těžké sluchové nebo zrakové postižení. V případě popálení je tento příspěvek udělován zcela výjimečně a týká se vážně popálených pacientů. Příspěvek na zvláštní pomůcku (formulář zde) se může vztahovat například na úpravu motorového vozidla nebo bytu. Všechny pomůcky by měly směřovat ke zvýšení samostatností nebo případně i pracovního uplatnění jedince. Jejich úplný výčet a popis stanovuje vyhláška č. 388/2011 Sb. Jelikož částka, kterou může postižená osoba od státu dostat, se pohybuje v řádech sta tisíců korun, kladou státní orgány velký důraz na důsledné použití těchto finančních prostředků právě na konkrétní pomůcku. V krajním případě může dojít i k vrácení dávky, například pokud ji oprávněná osoba použije v rozporu s rozhodnutím o jejím přiznání.

garant_logo
Norske-fondy_Logo

Od roku 2004 Norské fondy v České republice podpořily množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč

logo_MZCR
LCZ_clen-PHC
MHC-logo-bgwhite
autocont-logo
logo_sdh-300x285

Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska

O projektu

Internetový portál vznikl díky projektu Poradenské centrum a podpora dětí a mladých lidí po úraze popálením podpořeného grantem z Norských fondů 2009-2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Cílem projektu je vybudování služeb, které mají zmírnit či vyloučit negativní následky úrazu popálením u dětí a mladých lidí a začlenit je zpět do běžné společnosti. Součástí projektu je osvěta a primární prevence tohoto typu úrazu.

 

celý článek