Příčinou popáleniny od ohně může být i malá svíčka

Nemusí se jednat jen o velké požáry, ale také o táboráky, vypalování trávy nebo o svíčky, které si doma zapalujeme. Manipulace s otevřeným ohněm je běžnou součástí života. Pokaždé, když lidé škrtají zápalku, vystavují se nebezpečí popálení plamenem. Pro dospělého se zdá samozřejmé dávat si pozor na plamen, který se blíží k prstům. Malé děti však nemají se zápalkami žádné zkušenosti a navíc jsou přitahovány kouzlem jisker a malého plaménku. Vhodnou prevencí popálenin nebo i vzniku požárů, je naučit děti zacházet se sirkami obezřetně. Ideální věk k poučení se pohybuje okolo hranice pěti let věku. Malé děti by ještě neměly zůstávat se sirkami bez dozoru, ale mohou si pod dohledem dospělých manipulaci s nimi vyzkoušet. Čím dříve se naučí bezpečného zacházení s nimi, tím rychleji je přestanou lákat jako zakázaná "hračka". Stejná pravidla platí i pro zapalovače.

Kdy dětem hrozí popálení hořícím plamenem

 • Při zakopnutí a pádu do ohniště (i zdánlivě vyhasnuté ohniště stále může mít teplotu přesahující 600 °C)
 • U "pokusů" se zápalnými a výbušnými látkami
 • Při házení výbušných a prudce hořlavých látek do otevřeného ohně (kamna, ohniště apod.)
 • během zapalování svíček bez dozoru

Hořící svíčka může být příčinou neštěstí

Nesmí se zapomínat na to, že i malý plamen svíčky je otevřený oheň. Z několika centimetrové plápolající ozdoby se může rychle stát šířící se požár. V tomto případě je nutné dbát na dobré umístění svíčky a předvídat, co vše by mohlo snadno vzplanout. Plamen svíčky se může sice zdát malý, ale jeho dosah může být až několik desítek centimetrů nad ním. Důležité tedy je odstranit z dosahu všechny hořlavé předměty, například závěsy, ubrus nebo další dekorace. Hořící svíčka by okolo sebe měla mít dostatek volného prostoru, nevhodné je tedy zastrkávat ji do poličky nebo do těsné blízkosti podkrovního stropu.

Rychlý zásah při vzplanutí oděvu je prevencí před hlubokými popáleninami

Stačí nepozornost, volnější oděv při vaření a plamen od plynového sporáku zapálí také kuchařskou zástěru. Nejlepším řešením může být svléknutí hořícího oděvu nebo uhašení sklenicí vody, která je po ruce. V případě, že se oheň rozhoří více, doporučuje se jeho udušení, a to buď "válením sudů" po zemi nebo přikrytím například kabátem nebo dekou. V případě, že se oheň dostane ke kůži a popálí ji, existuje několik pravidel první pomoci:

 • Okamžitě začněte zasažené místo chladit, vhodné je ponořit ho do chladné čisté vody, proud z tekoucího kohoutku by na citlivém místě mohl způsobovat větší bolest
 • Chlaďte dlouhou dobu, minimálně dvacet minut, dokud je chladivá lázeň popálenému příjemná
 • Nepoužívejte na chlazení led nebo ledové potraviny, rozdíl mezi teplotou kůže a přiloženým předmětem by mohl být příliš velký, hrozí riziko šoku
 • Popálené plochy chlaďte pouze do celkového rozsahu pěti procent těla (jedno procento představuje velikost dlaně), jinak hrozí podchlazení a šok organismu
 • Sundejte prstýnky, řetízky a další ozdoby, při otoku tkáně by mohly škrtit
 • Nestráhávejte přiškvařené částí oblečení
 • Nepoužívejte krémy, masti nebo zásypy, popáleninu raději konzultujte s lékařem

Požár domu nebo bytu představuje smrtelné nebezpečí

Nikdo se nechce ocitnout v situaci, ve které je uvězněn v hořícím domě bez jasné únikové cesty. Takový scénář by lidé nejraději viděli jen na filmovém plátně. Přesto je lepší vědět, jak se v takovém případě chovat, než později udělat chybný krok, který by mohl mít i cenu života. Těchto pět zásadních pravidel může pomoci zachránit život:

1. Utíkejte s dětmi do bezpečí

Dospělým toto pravidlo může připadat samozřejmé, ale jeho nedodržení se malým dětem stává často osudným. Jsou vyděšené a neví, co mají dělat, dětský instinkt jim velí, aby se schovaly. V takové chvíli se mohou zavřít do skříně nebo zalézt pod postel. Dostanou se tak do pasti, ze které se ve chvíli největšího nebezpečí nebudou moct dostat. Je proto třeba dětem neustále připomínat, aby při požáru vyběhly ven. Pokud víte, že jsou v domě ještě děti, dbejte na to, aby vyhledaly bezpečí společně s vámi. Samozřejmě je nejdůležitější opustit hořící budovu co nejrychleji, proto se nesnažte vzít s sebou své věci.

2. Testujte teplotu dveří, kterými chcete projít

Pokud ucítíte kouř nebo víte, že se v domě šíří oheň, zkoušejte pohmatem teplotu dveří před tím, než je otevřete. Místo záchrany a útěku můžete ohni pomoct se rozšířit a navíc se sami vystavíte plamenům.

3. Okna místo rozbití raději otevřete

Základní potravou pro oheň je vzduch s kyslíkem. Ve špatně okysličené místnosti bude oheň hůře hořet, ale v případě rozbití okna získá neomezenou zásobu kyslíku, což jej jen posílí. Zároveň okna i dveře otevírejte pomalu, ať rychle a najednou neposkytnete ohni velký přísun kyslíku. Oheň se s přísunem vzduchu šíří rychleji, takže může překvapit právě po prudkém otevření dveří nebo oken.

4. Nikdy nepoužívejte výtah

Může se zdát, že výtah je tou nejrychlejší a nejbezpečnější cestou. Výtahová šachta je pro šířící se požár totéž, co pro krb jeho komín. Poskytuje ideální prostor pro rychlé šíření a je v ní dostatek kyslíku. Navíc se při požáru často přeruší dodávka elektrického proudu, bez kterého výtah není funkční. Výtah tedy není bezpečným útočištěm před plameny, ale nebezpečnou pastí v krizové situaci.

5. Přivolejte pomoc na čísle 150 nebo 112

I malý oheň se snadno může vymknout kontrole a snaha o jeho uhašení může hasící osobě přivodit těžké popáleniny. Profesionální hasiči používají speciální nehořlavé obleky a další účinné prostředky proti ohni. Ať už je příčina požáru jakákoliv, nevyplatí se hazardovat se zdravím.

Otevřený oheň podle známého rčení představuje dobrého sluhu, ale špatného pána. Při obyčejných domácích pracích je dobré dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Jestliže se rozhodnete například pro pálení suchého listí na zahradě, mějte po ruce zdroj vody, abyste dokázali v čas zasáhnout. Opatrnost a předvídání jsou klíčem k prevenci proti popáleninám od otevřeného plamene.

garant_logo
Norske-fondy_Logo

Od roku 2004 Norské fondy v České republice podpořily množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč

logo_MZCR
LCZ_clen-PHC
MHC-logo-bgwhite
autocont-logo
logo_sdh-300x285

Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska

O projektu

Internetový portál vznikl díky projektu Poradenské centrum a podpora dětí a mladých lidí po úraze popálením podpořeného grantem z Norských fondů 2009-2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Cílem projektu je vybudování služeb, které mají zmírnit či vyloučit negativní následky úrazu popálením u dětí a mladých lidí a začlenit je zpět do běžné společnosti. Součástí projektu je osvěta a primární prevence tohoto typu úrazu.

 

celý článek