Při koupání dětí dbejte na bezpečnost každou vteřinu

Opaření horkou vodou může být velice bolestivé, traumatizující zranění.Popáleniny obecně se řadí k nejčastějším a také k nejtěžším úrazům u dětí. Popáleniny mohou vzniknout jak kontaktem kůže se suchým žárem (vařič, žehlička apod.), tak kontaktem s vlhkým teplem, tzn. s horkou tekutinou, jako je pára, polévka nebo horká voda při koupání. A právě bezpečnému koupání dětí, prevenci vzniku opaření a následné první pomoci se budeme věnovat v tomto článku. Dle současných výzkumů jsou děti do 5 let nejvíce ohroženy právě opařením, přičemž nejvíce dětí se opaří do 2 let věku. U tak malých dětí je opaření vážným úrazem.

První pomoc při opaření horkou vodou

První pomoc při opaření horkou vodou – CO DĚLAT?

 • Postižené místo co nejrychleji zchladíme - několik minut necháme opařené místo pod slabým proudem vlažné/studené vody (nikdy ne ledové!)
 • U dětí do 1 roku použijeme rozhodně ke chlazení vodu vlažnou, spíše blížící se teplotě těla, abychom nevyvolali šok z podchlazení!
 • Postižené místo pak překryjeme sterilním krytím, případně čistým a vyžehleným kusem látky a vyhledáme lékařské ošetření.
 • Pokud je opaření rozsáhlejšího charakteru (více jak 5% povrchu těla), zavoláme ZZS na tel. 155 nebo sami neprodleně dítě transportujeme do nejbližší nemocnice.

První pomoc při opaření horkou vodou – CO NIKDY NEDĚLAT?

 • Opařené dítě nikdy nesprchujte celé ve studené vodě! Hrozí podchlazení a rozvoj šoku.
 • Ránu nečistíme ani nedezinfikujeme.
 • Do rány nevtíráme žádné masti, ani nestříkáme spreje.
 • Nikdy sami nepropichujeme vzniklé puchýře.
 • Ošetření rány necháme vždy na lékaři.

Koupání dětí a riziko vzniku popálenin

Opaření horkou vodou může být velice bolestivé, traumatizující zranění, které může v krajních případech vyžadovat zdlouhavou a nepříjemnou léčbu, hospitalizaci dítěte v nemocnici, a bývá také spojeno s doživotními fyzickými a psychickými následky. Proto je obzvláště důležitá prevence. Závažnost opaření vodou je dána věkem dítěte a také rozsahem poškozené kůže. Platí, že čím je dítě mladší, tím jsou následky dramatičtější a vážnější. Obzvlášť vážné jsou opařeniny na obličeji a krku nebo opařeniny v oblasti pohlavních orgánů.

Jaké zásady dodržovat při koupání novorozence?

Koupání novorozence provádějme tak, abychom riziko vzniku popálenin eliminovali. Zásady pro bezpečné koupání novorozence, kojence a batolete:

 • Před koupáním miminka si vše potřebné připravíme dopředu.
 • Od miminka nikdy během koupání neodcházíme!
 • Malé dítě ani nesvěřujeme při koupání, ani při přípravě koupele staršímu sourozenci, pokud je sourozenec také ještě dítě!
 • Nikdy dítě nevkládáme do vaničky či koupacího kyblíku, aniž bychom teplotu vody sami předem vyzkoušeli či změřili!  Teplota vody má být ideálně 37 °C. Teplotu vody lze změřit speciálním teploměrem.
 • Pokud nemáme k dispozici teploměr, teplotu vody vyzkoušíme ponořením vlastního lokte či spodní části předloktí do vody. Voda nesmí pálit a neměla by přesáhnout 39 °C. Pokožka miminka je tenčí, citlivější a k opaření dochází při výrazně nižších teplotách, než je tomu u dospělého!
 • Pokud vodu ohříváme, do vaničky nejprve lejeme studenou, až poté přidáváme horkou vodu.
 • Miminko by vždy mělo být z dosahu místa, kde se s horkou vodou manipuluje.
 • Pokud dítě při vložení do lázně začne křičet, vyjměte jej a teplotu vody znovu zkontrolujte.

Koupání malých dětí

Děti, které již chodí a jsou zvědavé, mohou být při koupání vystaveny více rizikům opaření, než kojenci či batolata. Na co si dávat pozor při koupání dětí?

 • Děti do 5 let nenechávejte nikdy při koupání samotné.
 • Vždy zkontrolujte teplotu vody ve vaně, než do ní dítě ponoříte! (ideálně vlastním předloktím)
 • Nikdy nedovolte dítěti, aby samo manipulovalo s vodovodními kohoutky!
 • Riziko opaření při sprchování – často se stává, že voda tekoucí z kohoutku má kolísavou teplotu a teplota se může měnit po několika sekundách. Pokud tomu tak je i ve vaší domácnosti a nedisponujete-li vodovodní baterii s termostatem, malé děti raději nesprchujte a vždy jim připravte lázeň s vhodnou teplotou vody kolem 37 °C.

Koupání dětí v cizím prostředí

Je pravděpodobné, že v domácnosti již máte s většími dětmi svůj bezpečný koupací rituál zažitý a koupání dětí tak probíhá bezpečně a bez problémů. Změna ale může nastat například na dovolené nebo o víkendu u známých na chalupě. Pokud prostředí dobře neznáte, vždy si vše dopředu promyslete a připravte.

 • Budete-li dítě v neznámém prostředí sprchovat, pak si ověřte, zda teplota vody nekolísá, případně sprchujte dítě tak, že vodu ze sprchy necháte téci nejprve přes svoji ruku. Tak ucítíte změnu teploty jako první a zamezíte opaření dítěte. 
 • Pokud budete dítěti připravovat koupel, dítě přizvěte nejlépe až tehdy, když je koupel nachystaná. Není vhodné, aby se vám dítě motalo pod nohama, nosíte-li hrnce s vařící vodou do vaničky. A nikdy nezapomínejte na správný postup při přípravě koupele, když musíte vodu ohřívat. Do vaničky vždy nejprve nalejte vodu studenou, a až poté přilévejte vodu horkou! Nikdy to nedělejte opačně, neboť riskujete, že dítě, které v tu chvíli nehlídáte, se v horké vodě nalité do vaničky opaří! A následky takového chyby mohou být nedozírné.

Děti do 5 let nenechávejte nikdy při koupání samotné.

První pomoc při opaření – kdy je ohrožen život dítěte?

U dětí do 3 let je do 5% popáleného povrchu těla lehká popálenina, od 5% do 10% těžká popálenina, nad 20% je to život ohrožující popálenina. U dětí do 1 roku je popálenina nad 10% život ohrožující! U malých dětí představuje jen hlavička dítěte 20% povrchu těla!

Jak poznáme míru postižení? Pro základní orientaci lze použít tzv. pravidlo dlaně, dlaň dítěte = 1% povrchu jeho těla. Podle hloubky dělíme postižení na povrchové a hluboké.

První pomoc při opaření horkou vodou – rozvoj šokového stavu

Opaření i malého povrchu těla (5% = 5 dětských dlaní) může vyvolat u dítěte snadno rychlý rozvoj šoku. Proto dítě do příjezdu záchranářů neustále sledujeme. Opařené dítě udržujte v teple. Příznaky šoku jsou bledost, studený pot, slabě hmatný tep, zrychlené dýchání, zmatenost nebo netečnost, případně spavost. Pokud u dítěte k šoku dojde:

 • Větší dítě uložte do protišokové polohy se zvednutýma nohama, zabezpečte mu dostatek tepla, uklidňujte ho a neprodleně zavolejte ZZS na tel. 155.
 • Nepodávejte dítěti žádné léky ani nápoje.
 • S dítětem stále komunikujte.
 • Kontrolujte základní životní funkce dítěte (pravidelnost dýchání, neupadá-li dítě do bezvědomí), a to až do příjezdu záchranářů.
 • Upadne-li dítě do bezvědomí, zahajte neprodleně resuscitaci! 
garant_logo
Norske-fondy_Logo

Od roku 2004 Norské fondy v České republice podpořily množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč

logo_MZCR
LCZ_clen-PHC
MHC-logo-bgwhite
autocont-logo
logo_sdh-300x285

Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska

O projektu

Internetový portál vznikl díky projektu Poradenské centrum a podpora dětí a mladých lidí po úraze popálením podpořeného grantem z Norských fondů 2009-2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Cílem projektu je vybudování služeb, které mají zmírnit či vyloučit negativní následky úrazu popálením u dětí a mladých lidí a začlenit je zpět do běžné společnosti. Součástí projektu je osvěta a primární prevence tohoto typu úrazu.

 

celý článek