Poučením začíná prevence proti popáleninám u dětí předškolního věku

Tříleté dítě jde poprvé do školky, objevuje nové prostředí a kamarády a už musí vědět, že musí na horký čaj nebo jídlo foukat, aby se nepopálilo. U těchto praktických znalostí by však poučení dítěte nemělo končit. Popáleniny může způsobit například elektrický proud, kterým by se dítě mohlo popálit při "průzkumu" zásuvky. Ve věku od tří do šesti let se děti stávají nezávislejšími, ale také zvědavějšími. Rodiče, či jiná osoba, která na dítě dohlíží, nesmí zapomínat na základní pravidla bezpečnosti. Často na sebe dítě bez dozoru převrhne horké tekutiny, či vylije chemickou látku, která by jinak sloužila na úklid domácnosti. Mezi nejčastější příčiny popálenin u dětí patří pády do ohnišť, rozlití horké vody, opaření párou, elektrický proud, nehlídané žehličky nebo žhavá kamna či trouby.

Nejčastější příčiny popálenin u dětí předškolního věku

 • pády do ohnišť
 • rozlití horké vody
 • opaření párou
 • elektrický proud
 • nehlídané žehličky
 • žhavá kamna či trouby

Jak na popáleniny - jejich velikost a stupeň

Popáleniny se rozlišují do několika kategorií podle toho, jak vážné a rozsáhlé jsou důsledky kontaktu s teplem. Hloubka popáleniny závisí na tom, jak dlouho bylo popálené místo v kontaktu s tepelným zdrojem. I přesto může krátké působení velmi horké látky způsobit vážný úraz. Například obvyklá teplota vody v bojleru je jen 60 °C, ale teplota vařícího oleje dosahuje až ke 200 °C. Lehčí popáleniny se vyznačují zarudnutím kůže a citlivostí. Pokud se takováto popálenina vyskytuje na méně než pěti procentech těla, není nutné okamžité lékařské ošetření. Pomůckou pro rozeznání velikosti popáleniny je dlaň popáleného jedince, která přibližně odpovídá oněm pěti procentům. Postižené místo by se mělo dlouhou dobu chladit (alespoň dvacet minut), zakrýt gázou a udržovat jej v čistotě. Zasažená kůže je náchylná k dalšímu poškození například oděrky. Pokud se netvoří puchýře, popálenina by se měla sama zahojit v průběhu dvou týdnů. Jestliže se jedná o situaci, při které vznikají puchýře, či popálení zasáhlo velkou plochu na těle nebo citlivá místa jako obličej, je vhodné ihned vyhledat lékaře.

Co je možné použít na domácí ošetření popálenin

Jestliže se jedná o lehkou popáleninu, která nemá velký rozsah a netvoří se velké a bolestivé puchýře, může se ošetřit doma. Po zklidnění a zchlazení kůže se mohou použít spreje (Panthenol, Infadolan). Novinkou v oblasti lékařství je tzv. vlhké hojení ran. V lékárnách nabízejí speciální náplasti s polštářkem, který tvoří hydrogelová látka. Popálené místo je tedy dobře hydratováno, rychleji se regeneruje a navíc náplast zamezí další infekci. I z počátku obyčejně vypadající popálenina může s časem vytvořit puchýře nebo začít výrazněji bolet. Místo popálení se tedy musí zvláště u dětí sledovat a při zhoršení je dobré kontaktovat odbornou lékařskou pomoc.

Prevence proti popáleninám je klíčová

Správné chování při požáru zachrání život

Dochází bohužel i k vážnějším situacím, které mohou ohrozit přímo životy lidí. Požár domu je nepředvídatelný a většina si tyto situace nerada připouští. Zvláště děti by však měly být poučeny, jak se v takové situaci chovat. Pokud k tomuto poučení nedojde včas, může to mít tragické následky. Malé dítě je vyděšené a jeho instinkt mu velí schovat se. Často hasiči objeví děti ukryté pod postelí nebo v rohu místnosti, když už je pozdě. Rodiče by proto měli dětem jasně vysvětlit, že schovávání se pod postelí nebo ve skříni při vypuknutí požáru je velmi nebezpečné. Jediným správným chováním při požáru je bezpečný útěk z domu nebo bytu, pro který platí:

 • při šíření požáru zkoušejte teplotu dveří na dotyk, pokud jsou horké, pravděpodobně se za nimi šíří oheň
 • dveře otevírejte pomalu, oheň nedostane tolik kyslíku
 • nerozbíjejte okna, není možné je později zavřít a zabránit dalšímu hoření
 • nepoužívejte výtah, oheň se jím šíří jako komínem, navíc tam můžete zůstat uvězněni při výpadku elektrického proudu
 • nevracejte se pro věci ani cenné předměty

I při koupání se může dítě opařit

Dalším z častých případů, při kterém dochází k opaření dětí je jejich koupání. Zkoušení vody před samotným koupáním musí být samozřejmostí. Dobrým tipem je také napouštění nejprve vody studené a následně vody teplé, lépe se tak reguluje výsledná teplota. Nebezpečí mohou představovat pákové baterie, které i dítě snadno otočí na vařící vodu, proto pro opatrnost se doporučuje vždy páku nařídit na vodu studenou a trochu odpustit, aby docházelo k časové prodlevě, než poteče horká voda. Nejjistější je posadit dítě zády ke kohoutku, nebude ho lákat na něj sahat a nepustí na sebe horkou vodu. V neposlední řadě by se děti v předškolním věku neměly nechávat při koupeli o samotě, kromě popálenin hrozí i riziko utopení.

Domácí nástrahy je nutné chytře zabezpečit

V zimních měsících často úrazy způsobují rozžhavená kamna nebo domácí krby. Pobíhající děti jen těžko věnují pozornost hrozícímu nebezpečí, a přestože jsou poučené o tom, že se mají těmto předmětům vyhýbat, omylem se jich dotknou a popálí se. Těmto úrazům je možné předejít například chytře rozloženým sušákem na prádlo, který bude působit jako ochranná bariéra. I při výstavbě domova by se mělo myslet na děti a horkou troubu tedy umístit do výšky pasu dospělého člověka. Děti tak vysoko nedosáhnou a jsou v bezpečí.

garant_logo
Norske-fondy_Logo

Od roku 2004 Norské fondy v České republice podpořily množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč

logo_MZCR
LCZ_clen-PHC
MHC-logo-bgwhite
autocont-logo
logo_sdh-300x285

Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska

O projektu

Internetový portál vznikl díky projektu Poradenské centrum a podpora dětí a mladých lidí po úraze popálením podpořeného grantem z Norských fondů 2009-2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Cílem projektu je vybudování služeb, které mají zmírnit či vyloučit negativní následky úrazu popálením u dětí a mladých lidí a začlenit je zpět do běžné společnosti. Součástí projektu je osvěta a primární prevence tohoto typu úrazu.

 

celý článek