Pomoc v sociální oblasti

Úraz popálením nekončí propuštěním z nemocnice, následky si poraněný (především po popáleninách 3. stupně) nese s sebou po celý život. Pokud je postiženo zdraví člověka a on se nemůže o sebe sám postarat, stává se závislým na svém okolí, a to hlavně fyzicky i finančně. Stát poskytuje těmto lidem záchrannou síť v podobě státní sociální podpory, aby jim zajistil minimální péči a důstojnou životní úroveň. Dávek sociální podpory je mnoho druhů a je důležité se orientovat v tom, na kterou dávku má člověk nárok. Každý příspěvek od státu je založen na žádosti, kterou musí dotyčný podat skrz správný formulář příslušnému státnímu orgánu. Obvykle následuje vyšetřování, zda jsou naplněny všechny nutné podmínky pro přidělení konkrétní částky.

Dávek existuje celá řada, proto není možné poskytnout jejich úplný a vyčerpávající přehled. Další informace i příslušné formuláře se nacházejí na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

garant_logo
Norske-fondy_Logo

Od roku 2004 Norské fondy v České republice podpořily množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč

logo_MZCR
LCZ_clen-PHC
MHC-logo-bgwhite
autocont-logo
logo_sdh-300x285

Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska

O projektu

Internetový portál vznikl díky projektu Poradenské centrum a podpora dětí a mladých lidí po úraze popálením podpořeného grantem z Norských fondů 2009-2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Cílem projektu je vybudování služeb, které mají zmírnit či vyloučit negativní následky úrazu popálením u dětí a mladých lidí a začlenit je zpět do běžné společnosti. Součástí projektu je osvěta a primární prevence tohoto typu úrazu.

 

celý článek