Kdo smí prodávat a kupovat pyrotechniku? Legislativa mluví jasně, realita je mnohdy jiná

Chybná manipulace s pyrotechnikou vede k popáleninám či dokonce amputaci některých částí těla. V období silvestrovských a novoročních radovánek i narozeninových či jiných oslav je zábavní pyrotechnika velmi populární. Jde o efektní, působivý a okouzlující druh zábavy, který má mnohaletou tradici. S pyrotechnikou to však není vůbec jednoduché. Pyrotechnika se rozděluje do několika základních kategorií, a to v závislosti na míře nebezpečnosti a s tím souvisejících pravidlech pro užívání. Kdo může pyrotechniku prodávat a kdo ji kupovat? A jak postupovat, dojde-li k popálení či jinému zranění vlivem pyrotechniky? 

První pomoc při popálení pyrotechnikou

Nejčastějšími úrazy, spojenými s používáním pyrotechniky, jsou jednoznačně popáleniny. Obvykle dochází k popáleninám 1. či 2. stupně, a to v oblasti hlavy, krku či rukou. Často dochází i k popáleninám chodidel, kdy se pyrotechnika převrhne a vystřelí svou ohnivou nálož přímo na nohy nešťastlivců. V takovém případě je třeba zajistit adekvátní první pomoc při popálení. 

Popáleniny 1. stupně nejen od pyrotechniky

V případě popálení prvního stupně je třeba provést základní opatření, tj. místo popálení zchladit. V případě rozsáhlejšího zarudnutí či vytvoření puchýřků není dobré chladit přímo proudem tekuté vody, místo popálení ani nemusí být nutně podchlazované. Ideální je zabalit led či sníh, který může být na Silvestra po ruce, do čisté hadry či utěrky a opatrně na ránu přikládat. Nedoporučujeme ránu čistit ani dezinfikovat, jen zchladit. 

Popáleniny 2. stupně nejen od pyrotechniky

Při popálení druhého stupně většího rozsahu by již na místo měla být přivolána odborná lékařská pomoc. Popáleniny rozhodně nepodceňujte. Než zahájíte samotnou první pomoc při popálení, dobře si ověřte, je-li na zraněném vše uhašeno, nehoří-li kus oblečení apod. Postižené části můžete ponořit do studené vody a v takovém stavu čekat na příjezd odborné pomoci. Vždy sledujte zdravotní stav postiženého, může být vystaven šoku. Pro převoz do nemocnice je vhodné zabalit ránu čistou měkkou látkou, eventuálně ručníkem.

Dělení pyrotechniky podle kategorie nebezpečnosti

Na trhu je velké množství zábavní pyrotechniky všeho druhu, od práskacích kuliček či provázků, se kterými si hrají pubertální děti, až po kulové pumy či kompakty, které sice vypadají krásně, ale už budí velký respekt. Pyrotechnika se dělí do 4 kategorií podle míry nebezpečnosti. U každé kategorie je blíže specifikován uživatel, který může daný výrobek obsluhovat. 

  • Pyrotechnika 1. kategorie zahrnuje většinu minimálně rizikových výrobků, u které nehrozí přímo zranění. Sem patří právě ony bouchací kuličky, práskací provázky, mini fontánky, dýmovničky, čmeláci a včeličky apod. Rozhodně však nelze říci, že by při špatném použití výrobku nemohlo dojít k žádnému zranění, riziko popálení či poškození sluchu je možné i v tomto případě. Z toho důvodu mohou pyrotechniku tohoto typu používat děti až od 15 let
  • Nejčastěji se na trhu setkáte s pyrotechnikou 2. třídy nebezpečnosti. Výrobky tohoto typu jsou silnější, vytváří výraznější efekty. Petardy, římské svíce, kulové pumy či kompakty, většina těchto produktů spadá do 2. třídy nebezpečnosti a jsou prodejné od 18 let.
  • Na trhu je stále více zábavní pyrotechniky 3. třídy, která je rovněž běžně k dispozici, prodejná je ovšem až od věku 21 let
  • Pyrotechniku poslední, 4. kategorie smí obsluhovat jen profesionální a školení odpalovači ohňostrojů, prodej je uskutečněn na základě potvrzení osvědčení o odborné způsobilosti. 

Prodej zábavní pyrotechniky

Podle zákona je přímý prodej zábavní pyrotechniky povolen jen v kamenných obchodech, s výjimkou produktů 1. kategorie, u které je povolen i prodej stánkový. Zábavní pyrotechniku lze nakupovat ve specializovaných obchodech, ale také v supermarketech či na internetu. 

Prodej zábavní pyrotechniky z hlediska legislativy je velmi přísný, lze prodávat jen ověřené a přezkoušené produkty, které mají osvědčení o shodě, jsou řádně označeny, nachází se v rejstříku pyrotechnických výrobků ad. Kromě přísných podmínek, jaké výrobky lze na trhu volně prodávat, jsou také stanoveny přísné požadavky, týkající se skladování zábavní pyrotechniky. 

Legislativa přesně upravuje množství čisté hmotnosti výbušniny, kterou lze skladovat ve skladu či přímo v prodejně, také specifikuje bezpečnostní opatření (např. umístění hasicího přístroje). Česká obchodní inspekce pak ověřuje, zdali prodejce splňuje všechny zákonem stanovené požadavky. Chcete-li znát kompletní podrobnosti z pohledu legislativy, přečtěte si aktuální zákon č. 206/2015 sb., který se problematice pyrotechniky věnuje. 

Výběr pyrotechniky a značení

Chystáte-li se k nákupu zábavní pyrotechniky, vždy si konkrétní výrobek velmi pečlivě prohlédněte. Na první pohled by měl být nepoškozený, suchý, nesmí vykazovat žádné chemické reakce. Každý produkt tohoto typu musí být testován Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, po testování získá výrobek certifikační značku, která se musí na pyrotechnice nacházet. Jde o oválnou značku s černým lvem uprostřed a s uvedenou třídou nebezpečnosti a čísla protokolu o schválení. 

Každá pyrotechnika musí být vybavena podrobným návodem k použití i k likvidaci, obsahuje informace o výrobci či dovozci, spotřební dobu a bezpečnostní pokyny. Pokud narazíte na produkt, který těmito vlastnostmi nedisponuje, nepořizujte jej ani nepoužívejte. 

Zásadní radou při výběru zábavní pyrotechniky je, že pro tyto produkty bychom nikdy neměli chodit do pochybných tržnic, o kterých nevíme, zda mají pro prodej pyrotechniky patřičná povolení a zda nabízejí certifikované výrobky. 

Prodej zábavní pyrotechniky z hlediska legislativy je velmi přísný, lze prodávat jen ověřené a přezkoušené produkty.

Rizika spojená se zábavní pyrotechnikou

Je vhodné říci, že pokud bude oficiálně schválený pyrotechnický výrobek používán v souladu s pokyny a bezpečnostními příkazy, rizika jsou minimální. Bohužel, každoročně dochází ke zranění uživatelů i osob v blízkosti, stejně tak i k velkým škodám na majetku, a to nejčastěji vlivem špatného zacházení. 

Každý výrobek je třeba používat v souladu s návodem. Chybná manipulace s pyrotechnikou vede k popáleninám či dokonce amputaci některých částí těla vlivem výbuchu, nejčastěji prstů.  Často se porušuje minimální určená vzdálenost, způsob manipulace či zacházení v případě selhání. Bohužel se najdou mnozí, kteří s radostí odpalují římské svíce přímo z ruky či se pokouší o odpalování kulových pum jinak než z přibaleného trychtýře. Stejně tak dochází k úrazům často u podnapilých. Budete-li se řídit pokyny dle konkrétního typu pyrotechniky a použijete-li certifikovaný výrobek, rizika jsou však minimální. 

Prevence proti popálení pyrotechnikou

Zábavní pyrotechnika je tak efektním doplňkem každé slavnosti, vždy je třeba však brát v úvahu možná rizika a vědět, jak vykonat základní první pomoc při popálení. Zábavní pyrotechnikou vždy nakupujte na ověřených místech a každý nakupovaný kus si dobře prohlédněte. Nesmí jevit známky poškození a musí být vybaven označením a certifikací. Vyhněte se nakupování pyrotechniky na tržnicích a podivně vypadajících místech. Před samotným zapálením daného výrobku zkontrolujte okolnosti, vy nejste jediní, kdo může přijít k úrazu. Je-li v okolí zvíře, dítě či těžko ovladatelná osoba, místo zajistěte a až poté se pusťte do odpalování.  

garant_logo
Norske-fondy_Logo

Od roku 2004 Norské fondy v České republice podpořily množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč

logo_MZCR
LCZ_clen-PHC
MHC-logo-bgwhite
autocont-logo
logo_sdh-300x285

Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska

O projektu

Internetový portál vznikl díky projektu Poradenské centrum a podpora dětí a mladých lidí po úraze popálením podpořeného grantem z Norských fondů 2009-2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Cílem projektu je vybudování služeb, které mají zmírnit či vyloučit negativní následky úrazu popálením u dětí a mladých lidí a začlenit je zpět do běžné společnosti. Součástí projektu je osvěta a primární prevence tohoto typu úrazu.

 

celý článek