HOŘÍCÍ PLAMEN

 • Zakopnutí a pád do ohniště. POZOR! I druhý den může mít zdánlivě vyhaslé ohniště teplotu 600 °C.
 • Házení výbušných látek do hořícího ohně (spreje, plechovky od barev, líh, zapalovače nebo petardy).
 • Zapalování a ,,pokusy“ s výbušnými látkami a hořlavinami.
 • Zapalování svíček bez dozoru rodičů, manipulace se sirkami a zapalovači.
 • Riskantní a neodborná manipulace s hořlavinami (často pod vlivem alkoholu).
 • Vzplanutí oblečení od plynového sporáku.
 • Nerespektování bezpečnostních doporučení při grilování, táborácích nebo topení.
 • Usnutí se zapálenou cigaretou.
 • Vypalování trávy.

Co dělat, když hoří oblečení?

 • Pokud máte po ruce vodu, oděv uhaste. Pokud vodu nemáte, zamezte přístupu vzduchu – hoďte na hořícího deku nebo ho donuťte, aby si lehl a válel sudy.
 • Okamžitě začněte postižené místo chladit (tekoucí vodou z kohoutku, ponořením do vody nebo pomocí obkladů). K chlazení nepoužívejte přímý kontakt s mraženými potravinami.
 • Chlaďte co nejdéle (desítky minut, případně do příjezdu záchranné služby) – chlazením zabráníte prohlubování popálenin a ulevíte od bolesti.
 • POZOR! Popálené plochy chlaďte pouze do celkového rozsahu 5 % tělesného povrchu (odpovídá velikosti pěti dlaní popáleného). V případě ochlazování větší plochy hrozí podchlazení.
 • Sundejte prstýnky, řetízky a náramky, které mohou po rozvoji otoku působit jako škrtidlo.
 • Na popálenou plochu nedávejte žádné zásypy, masti ani krémy. Puchýře nepropichujte ani neodstraňujte.
garant_logo
Norske-fondy_Logo

Od roku 2004 Norské fondy v České republice podpořily množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč

logo_MZCR
LCZ_clen-PHC
MHC-logo-bgwhite
autocont-logo
logo_sdh-300x285

Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska

O projektu

Internetový portál vznikl díky projektu Poradenské centrum a podpora dětí a mladých lidí po úraze popálením podpořeného grantem z Norských fondů 2009-2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Cílem projektu je vybudování služeb, které mají zmírnit či vyloučit negativní následky úrazu popálením u dětí a mladých lidí a začlenit je zpět do běžné společnosti. Součástí projektu je osvěta a primární prevence tohoto typu úrazu.

 

celý článek