Fritování: Nespalte se horkým olejem, fritujte zdravěji bez něj

Fritování patří k poměrně oblíbeným a používaným tepelným úpravám pokrmů. Potravina se během něho rychle prosmaží a navíc získá zlatavou křupavou kůrku. Horký olej však kromě rychlého smažení pokrmů může způsobit i velmi závažné popáleniny. Proto je důležité při fritování dodržovat bezpečnostní zásady, být opatrní nebo vyzkoušet fritování bez oleje.

První pomoc při popálení olejem

  • Jako první neprodleně přerušte kontakt se zdrojem popálení - fritovacím hrncem nebo olejem.
  • Potřísní-li rozpálený olej oděv, ihned jej sundejte. Pokud je ale látka přiškvařená / přilepená, nejstrhávejte ji.
  • Zahájíme chlazení postiženého místa, chladíme co nejdéle. Nechladíme, pouze pokud popálené místo zabírá více než 5% povrchu těla - jinak by totiž mohlo dojít k podchlazení zraněného.
  • Nepoužíváme zásypy, masti ani krémy (ty přijdou na řadu až při procesu hojení rány).
  • Případné vzniklé puchýře nepropichujeme ani jinak neodstraňujeme.
  • Při popálení rukou sundáme prstýnky a další bižuterii, aby nemohla při napuchnutí škrtit.
  • Je-li popálené místo větší než 2 dlaně popáleného nebo shledáme-li popáleninu jako závažnou, vyhledáme lékařskou pomoc. Záchrannou službu voláme vždy, je-li popáleným dítě.

Co je to fritování?

Fritování je tepelná úprava pokrmu, která se podobá smažení. Při fritování je však pokrm celý ponořený do horkého oleje, proto je jeho příprava rychlejší a rovnoměrnější. Používáme k tomu nejčastěji speciální fritovací hrnec neboli fritéza.

Při fritování lze regulovat teplotu oleje, tím můžeme zabránit jeho nezdravému přepalování. Optimální je teplota kolem 180°C. Pokud se potravina ponoří do oleje nižší teploty, nasákne se tukem, není pak chutná a ani příliš zdravá. Proto se s fritováním začíná až ve chvíli, kdy je olej dobře rozehřátý. Není však dobré fritovací olej zahřívat příliš dlouho, protože se tím snižuje jeho kvalita.

Jaké pokrmy fritovat a jak?

Fritovat můžeme v podstatě cokoliv. Nejčastěji se fritují hranolky, bramborové lupínky a podobně, jakékoliv maso či jiná potravina v trojobalu, mouce nebo těstíčku, dále neobalené drůbeží maso, ale také zelenina, uzeniny nebo sýry. Fritujeme také sladké dezerty, třeba koblihy nebo tyčinky, ale také ovoce.

K fritování by se měly používat jen speciální a k tomu určené kvalitní fritovací oleje, které mají vyšší tepelnou odolnost a delší trvanlivost. Fritovat můžeme také na ztuženém tuku nakrájeném na kousky. Ať už zvolíme jakoukoliv variantu, nikdy bychom neměli míchat více druhů oleje a tuku dohromady. Dbát musíme také na vyměňování oleje. Poznáme to podle změny jeho barvy, pokud se začne přepalovat nebo podle přítomnosti nečistot z pokrmů.

Rizika při fritování a jak se jim vyhnout

Při fritování se velké množství oleje rozehřívá na velmi vysokou teplotu. Jistě se vám někdy při smažení stalo, že na vás vyprskla troška oleje a nepříjemně spálila. Teď si představte množství rozpáleného oleje, kterým se můžete polít například při neopatrné manipulaci s fritovacím hrncem. Důležité je tedy postupovat při fritování obzvláště opatrně a zabránit zejména dětem jakémukoliv kontaktu s fritézou.

Častým úrazem spojeným s fritováním je také popálení olejem, který vystříknul z hrnce při vkládání připravované potraviny dovnitř. Většinou totiž z obavy, že nás olej popálí, máme tendenci jídlo rychle hodit do rozpáleného oleje a uskočit. Mnohem lepší je ale vkládat pokrm do oleje pomalu a postupně.

Tip: Abychom se popálení horkým olejem vyhnuli, můžeme zkusit bezpečnější a také zdravější fritování bez oleje ve speciálním hrnci.

Při fritování hrozí riziko popálení horkým olejem. Základem je nehodám předcházet. Pokud už ale k popálení dojde, je dobré zachovat klid a vědět, jak poskytnout první pomoc.

První pomoc při popálení olejem

Nejlepší je se nebezpečí vyhnout tím, že budeme při případném fritování co nejvíce opatrní. Pokud však k popálení olejem dojde, je důležité jednat rychle, ale s rozvahou.

První pomoc při popálení olejem začíná jako u jiných druhů popálenin přerušením kontaktu se zdrojem popálení, ať už je to rozpálená nádoba nebo olej. Pokud vám horký olej poleje oděv, je nutné jej sundat. Avšak pokud je látka přiškvařená, rozhodně ji nestrháváme. Následuje okamžité chlazení postiženého místa tekoucí vodou z kohoutku, případně ponořením do nádoby s vodou nebo pomocí obkladu. Opařené místo chladíme co nejdéle, tedy desítky minut nebo do příjezdu záchranné služby. Jednak tím ulevíme od bolesti, ale také zabráníme prohlubování popálenin. Při chlazení ale pozor! Nikdy nechladíme popálené plochy, které zabírají více než 5 % tělesného povrchu, což odpovídá velikosti pěti dlaní popáleného. V opačném případě bychom mu mohli způsobit podchlazení.

Na popálenou plochu v žádném případě nepoužíváme zásypy, masti ani krémy. S promazáváním můžeme začít až po zahojení rány. Případné vzniklé puchýře nepropichujeme ani neodstraňujeme. Co naopak z popáleného místa určitě sundáme, jsou prstýnky, náramky, řetízky a podobné věci, které mohou při otoku působit jako škrtidlo daného místa.

Kdy při popálení olejem volat záchrannou službu?

Horký olej může způsobit vážné popáleniny, se kterými si doma neporadíme, a je třeba vyhledat lékařskou pomoc. Záchrannou službu voláme vždy, když je popálené místo větší než dvě dlaně popáleného. Dále také pokud je popálenina hluboká, jsou na ní rozsáhlé puchýře nebo pokud je horní část kůže stržená či je pokožka hladká, lesklá a jasně červená. Lékařskou pomoc přivoláme také když je střed popáleného místa bílý, pokud je popálené místo nebolestivé nebo je bolestivost neadekvátní rozsahu opálení.

Když si závažností popálení nejsme jistí, lepší je záchrannou službu zavolat a neriskovat, že zranění podceníme. Zejména u dětí je nutné přistupovat ke každé popálenině jako závažné.

garant_logo
Norske-fondy_Logo

Od roku 2004 Norské fondy v České republice podpořily množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč

logo_MZCR
LCZ_clen-PHC
MHC-logo-bgwhite
autocont-logo
logo_sdh-300x285

Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska

O projektu

Internetový portál vznikl díky projektu Poradenské centrum a podpora dětí a mladých lidí po úraze popálením podpořeného grantem z Norských fondů 2009-2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Cílem projektu je vybudování služeb, které mají zmírnit či vyloučit negativní následky úrazu popálením u dětí a mladých lidí a začlenit je zpět do běžné společnosti. Součástí projektu je osvěta a primární prevence tohoto typu úrazu.

 

celý článek