ELEKTRICKÝ PROUD

  • Zastrčení vodivého předmětu do elektrické zásuvky (hřebík, drát, hnětací metly od mixéru, …).
  • Přiblížení se k železniční troleji – ta v sobě ukrývá napětí o síle 25 000 V, které se nadále šíří do elektrického oblouku (až 120 cm od železniční troleje). POZOR! K tomu, abyste dostali zásah, stačí, když se přiblížíte rukou nebo hlavou ke střeše vagónu.
  • Šplhání na sloup vysokého napětí nebo sáhnutí na spadlé elektrické dráty (i zde dochází k elektrickému oblouku, k zasažení proudem tedy není nutný přímý kontakt s dráty).
  • Neodborná manipulace s elektrickými zásuvkami či elektrickými rozvody v domácnosti.
  • Pracovní úrazy spojené s nerespektováním bezpečnostních předpisů.

Co dělat, když dojde k úrazu elektrickým proudem?

  • Dostaňte postiženého mimo kontakt s elektrickým proudem (např. dřevěnou násadou od smetáku, vařečkou).
  • Nedotýkejte se ho, jinak dostanete ránu také.
  • Pokud nedýchá, zahajte resuscitaci (masáž srdce 100krát za minutu) a volejte záchrannou službu.
garant_logo
Norske-fondy_Logo

Od roku 2004 Norské fondy v České republice podpořily množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč

logo_MZCR
LCZ_clen-PHC
MHC-logo-bgwhite
autocont-logo
logo_sdh-300x285

Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska

O projektu

Internetový portál vznikl díky projektu Poradenské centrum a podpora dětí a mladých lidí po úraze popálením podpořeného grantem z Norských fondů 2009-2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Cílem projektu je vybudování služeb, které mají zmírnit či vyloučit negativní následky úrazu popálením u dětí a mladých lidí a začlenit je zpět do běžné společnosti. Součástí projektu je osvěta a primární prevence tohoto typu úrazu.

 

celý článek