Dávky sociální podpory

Příspěvek na péči

Základní sociální dávkou v situaci, kdy popálený potřebuje péči druhé osoby, a jeho zdravotní stav popálenému nedovoluje zajistit vlastní základní životní potřeby, je příspěvek na péči (formulář zde). Při určování jeho výše se posoudí schopnosti osoby postarat se sám o sebe. Klíčovým faktorem jsou tzv. stupně závislosti, který hodnotí, kolik základních potřeb nemůže osoba sama vykonávat. Mezi hodnocené patří mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání, hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost. Výše této dávky se pohybuje v rozmezí od třech tisíc do třinácti tisíc a ve výjimečných případech se může ještě zvýšit.

Dávka mimořádné okamžité pomoci

Dávka mimořádné okamžité pomoci (formulář zde) se řadí k sociálním příspěvkům v hmotné nouzi a poskytuje se celým rodinám při neštěstí. Zákon stanoví šest situací, které označuje za mimořádné. Mezi ně se řadí například živelná pohroma, požár domu, nedostatek peněžních prostředků na poskytnutí péče, přičemž hrozí jedinci újma na zdraví nebo při ohrožení sociálním vyloučením při ukončení dlouhodobé léčby závislosti. Už z názvu plyne, že se jedná o příspěvek jednorázový.

garant_logo
Norske-fondy_Logo

Od roku 2004 Norské fondy v České republice podpořily množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč

logo_MZCR
LCZ_clen-PHC
MHC-logo-bgwhite
autocont-logo
logo_sdh-300x285

Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska

O projektu

Internetový portál vznikl díky projektu Poradenské centrum a podpora dětí a mladých lidí po úraze popálením podpořeného grantem z Norských fondů 2009-2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Cílem projektu je vybudování služeb, které mají zmírnit či vyloučit negativní následky úrazu popálením u dětí a mladých lidí a začlenit je zpět do běžné společnosti. Součástí projektu je osvěta a primární prevence tohoto typu úrazu.

 

celý článek