Čištění domácích odpadů chemikáliemi má svá pravidla. Nepodceňujte rizika!


Vodovodní odpady v domácnostech se po nějakém čase zanášejí. Zatímco kuchyňské odpady se nejvíce zanášejí mastnotou a zbytky jídla, pro odpady v koupelně jsou největším nebezpečím vlasy, mýdla a šampony. Při čištění odpadů je důležitá prevence, tzn. důsledné používání sítek zachycujících látky, které do odpadních trubek nepatří.

První pomocpři poleptání chemikáliemi

K poleptání chemikáliemi zpravidla dochází buď na kůži, oku nebo jícnu.

Poleptání kůže

Nejste-li si jistí, co přesně poleptání způsobilo, oplachujete po dobu alespoň 15 - 20 minut poleptanou plochu pod proudem vlažné vody. Poté ránu překryjte sterilním obvazem a mezitím zavolejte rychlou záchrannou službu (155, 112).

Poleptání oka

Oko nebo oči ihned začněte vyplachovat vodou - a to směrem od vnitřího k vnějšímu koutku. Na případné zdravé oko dávejte přitom dostatečný pozor. Neprodleně zavolejte rychlou záchranou službu.

Poleptání jícnu

Při požití chemikálie a poleptání jícnu nikdy nevyvolávejte zvracení! Vypláchtěne ústní dutinu, avšak nikdy ne vodou s bublinkami. Ihned zavolejte rychlou záchrannou službu.

Podrobnější informace o první pomoci při popleptání chemikáliemi najdete přímo v druhé polovině článku.

Kdy čistit odpady v domácnosti chemicky?

Preventivně lze odpady prolévat vroucí vodou, která rozpouští mastnotu, nebo používat biologické čističe odpadů, které jsou ekologické, ale hodí se spíše pro čištění preventivní. Když už jsou odpady opravdu zanesené, ucpané a voda špatně odtéká, je na místě použít k čištění odpadů chemické preparáty. Chemické čisticí prostředky, určené k čištění odpadů, jsou velice efektivní. Nesmíme ale také zapomínat na to, že jsou také žíravé, agresivní, a že manipulace s nimi musí být opatrná a bezpečná.

Čištění odpadů chemikáliemi

Chemické čisticí prostředky jsou dostupné ve všech supermarketech a drogeriích. Doporučuje se používat známé a vyzkoušené čisticí prostředky, abychom nebyli zaskočeni neočekávanou chemickou reakcí. Nejpoužívanějším čisticím prostředkem v našich domácnostech je „krtek“. Krtek na čištění odpadů je velice účinná, ale agresivní chemikálie, kterou nelze použít na hliníkové potrubí. Krtek na čištění odpadů rozpouští téměř vše. Poradí si s jak s mastnotou v kuchyni, tak s vlasy nebo vatou v koupelně. Při manipulaci s „krtkem“ je ale potřeba dodržovat důsledně bezpečnostní opatření.

Zásady bezpečného čištění odpadů chemikáliemi

 • Vždy si nejprve podrobně prostudujte návod na použití přípravku a postupujte přesně podle návodu. Dodržujte bezpečností opatření, která jsou tam uvedena.
 • Před tím, než přípravek nalejete či nasypete do odpadu, chraňte své ruce použitím gumových rukavic.
 • Tvář by měla být chráněna obličejovým štítem. Oči vždy chraňte brýlemi!
 • Pakliže používáte granulového prostředku (např. krtek na čištění odpadů), postupujte nanejvýš opatrně a nikdy do sifonu nesypte větší množství přípravku, než je doporučeno.
 • Po zalití granulového přípravku může dojít k bouřlivé chemické reakci! Chemický roztok může vystříknout z výlevky a způsobit poleptání!
 • Při čištění odpadu zabezpečíme, aby byla místnost dobře větraná (na záchodě či v koupelně se nezavíráme)
 • Při čištění odpadů chemikáliemi může dojít nejen k poleptání kůže, ale i k poleptání sliznic v případě inhalace toxických a žíravých látek. Proto se nenakláníme příliš blízko k sifonu.
 • Po vyčištění odpadu chemikáliemi vždy vše důkladně propláchněte horkou vodou.

Při čištění odpadů je důležitá prevence, tzn. důsledné používání sítek zachycujících látky.

Zásady bezpečného skladování chemikálií

 • K bezpečné manipulaci s chemikáliemi patří v neposlední řadě jejich správné skladování. To platí nejen pro přípravky na čištění odpadů, ale vůbec pro veškeré úklidové a čisticí prostředky, které v domácnosti používáme. Přípravky na čištění odpadů jsou obzvlášť nebezpečné, neboť mohou způsobit popálení. Proto musí být uchovávány na bezpečném místě z dosahu dětí!
 • Chemické prostředky doporučujeme skladovat také na místě, kam nedopadá přímé sluneční záření a kde zároveň není extrémní vlhkost.
 • Nikdy nepřeléváme čisticí prostředky do jiných, neoriginálních lahví.
 • Vždy se ujistíme, že není poškozený uzávěr a chemikálii lze bezpečně uzavřít.

Pamatujme, že většině úrazů poleptáním lze vhodnými bezpečnostními opatřeními zabránit.  Když už ale k přece jen k popálení dojde, musíme okamžitě poskytnout první pomoc.

První pomoc při popálení chemikáliemi


Poleptání je vlastně chemická popálenina. Nejčastěji jsou postiženy tyto části těla: kůže, sliznice, trávicí ústrojí nebo oko. Poranění způsobená poleptáním louhy či kyselinami jsou považována za velmi těžké úrazy. Stupeň závažnosti je ovlivněn zejména délkou a místem působení, a také tím, nakolik je chemikálie agresivní a koncentrovaná.

K bezpečné manipulaci s chemikáliemi patří v neposlední řadě jejich správné skladování. Rozlišujeme poleptání:

 • kyselinami, které nastává, je-li pH látky nízké. Takové poleptání způsobuje suchou nekrózu (odumření tkáně)
 • zásadami (louhy) dochází u látek s vysokým pH. Tyto látky způsobují vlhkou nekrózu, která může přejít až ve vlhkou sněť

První pomoc při popálení chemikáliemi – poleptání kůže

 • Pokud znáte charakter chemické látky a máte-li k dispozici neutralizační látku, kyselinu neutralizujte působením zásaditého roztoku (roztoku sody, mýdla), louh působením zředěného roztoku citronády nebo octa.
 • Jestliže nevíte, čím bylo poleptání způsobeno, oplachujete po dobu alespoň 15 - 20 minut poleptanou plochu pod proudem vlažné vody.
 • Je-li potřísněn i oděv, je nutno postiženého svléknout (chemická látka by mohla působit dále na povrch těla a prohlubovat zranění).
 • Postižené místo překryjte sterilním obvazem a poté neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc!
 • Na postižená místa neaplikujte žádné masti a ani jinak kůži neošetřujte!
 • Uschovejte originální obaly, či zbytky látky, kterou bylo poleptání způsobeno. Jsou velmi důležité pro další léčbu a postup zdravotníků. 

První pomoc při popálení chemikáliemi – poleptání oka

 • Při poleptání očí vyplachujte ihned vodou!
 • Oči nikdy netřete, dítěti ve tření očí zabraňte.
 • Vyjměte kontaktní čočky z očí.
 • Oko vyplachujte směrem od vnitřního koutku k vnějšímu.
 • Výplach provádějte cca 20 minut.
 • Je-li postiženo jen jedno oko, vždy výplach provádějte tak, že postižené oko je níž, než zdravé.
 • Při vyplachování oka můžete rukama víčka rozevřít, aby bylo vyplachování co nejúčinnější.
 • Postižené oko pak zavažte nebo zakryjte a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. 

První pomoc při popálení chemikáliemi – poleptání jícnu

 • Nikdy nevyvolávejte zvracení!
 • Nepokoušejte se požitou látku zneutralizovat (tepelná reakce by mohla prohloubit poškození sliznic).
 • Postiženému můžete dát vypít pouze vodu či mléko, ale ne v takovém množství, abyste vyvolali zvracení (optimálně 100 – 300 ml).
 • Ústní dutinu vypláchneme vždy, a to pitnou vodou.
 • Nikdy nepoužijeme vodu s bublinkami!
 • Okamžitě voláme zdravotnickou záchrannou službu na tel. 155!
 • Při požití chemikálie může zároveň dojít i k inhalaci výparů a tím k dechové tísni (často se látky s leptavým účinkem kombinují s chlórem), proto zabezpečte postižené osobě čerstvý vzduch do doby příjezdu záchranářů. 
garant_logo
Norske-fondy_Logo

Od roku 2004 Norské fondy v České republice podpořily množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč

logo_MZCR
LCZ_clen-PHC
MHC-logo-bgwhite
autocont-logo
logo_sdh-300x285

Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska

O projektu

Internetový portál vznikl díky projektu Poradenské centrum a podpora dětí a mladých lidí po úraze popálením podpořeného grantem z Norských fondů 2009-2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Cílem projektu je vybudování služeb, které mají zmírnit či vyloučit negativní následky úrazu popálením u dětí a mladých lidí a začlenit je zpět do běžné společnosti. Součástí projektu je osvěta a primární prevence tohoto typu úrazu.

 

celý článek