Chirurgická terapie

Chirurgická lokální terapie se uplatňuje u popálení III. stupně, která se léčí operačně. Časná excize (nekrektomie) a autotransplantace je dosud jedinou metodou léčby rozsáhlého poškození kůže III. stupně.

Nekrektomie

Nekrektomie neboli odstranění devitalizované tkáně je prováděna dvěma rozdílnými metodami.

Rozlišujeme nekrektomii:

  • ostrou (tangenciální, fasciální),
  • chemickou nekrektomii.

Ostrá nekrektomie

Tangenciání nekrektomie odstraňuje devitalizovanou tkáň po vrstvách. Principem této metody je seřezávat velmi tenké popálené plochy postupně, až se dosáhne živé tkáně. Nevýhodou je rozsáhlé kapilární krvácení, a tudíž větší krevní ztráty. Výhodou rychlé a efektivní odstranění nekros, a tím zabránění pronikání toxických látek z nekrotických hmot do krevního oběhu.

Fasciální nekrektomie odstraňuje devitalizované tkáně „en bloc“. tj. kůži, podkoží, tuk až k fascii. Je indikována u velmi hlubokých popálenin (elektrotrauma, kontaktní popáleniny) a u rozsáhlých postižení se ztrátou kůže v celé tloušťce.

Výhodou je menší krevní ztráta v porovnání s nekrektomií tangenciální, kratší doba výkonu. Nevýhodami jsou kosmetické deformace po výkonu a možné poškození povrchových nervů. Po odstranění devitalizované tkáně kryjeme plochu některými z dočasných kožních krytů nebo ihned dermoepidermálními kožními štěpy.

Chemická nekrektomie

Chemická nekrektomie se provádí 40% kyselinou benzoovou v masti (dříve se používala kyselina salicylová). Tato látka se nanese na postižené místo a nechá působit 48 hodin. Okolí místa aplikace je chráněno indiferentní mastí. Výhodou je vysoká selektivita, přesné odstranění devitalizovaných hmot. Plochu lze většinou přímo překrýt dermoepidermálním kožním štěpem. Další výhodou jsou minimální krevní ztráty. Tato metoda je výhodná u dětí a starších lidí, dále u nerozsáhlých popálených ploch.

Nevýhodami je účinnost metody od šestého až sedmého dne po popálení a relativně malá část nekros, kterou lze odstranit v jedné době. Někdy je tedy nutné provést aplikaci a nekrektomii ve více etapách. Bolestivost během působení kyseliny benzoové je nutné krýt analgetiky.

Po odstranění devitalizované tkáně je plocha kryta některým z dočasných syntetických či biologických krytů nebo rovnou definitivním krytím rány kožním autotransplantátem. Kožní štěpy se odebírají z nepopálené kůže (tzv. dárcovská, mateřská místa). Po nasíťování pomocí mesh-dermatomu se transplantáty přiloží na defekt, fixují ke spodině a komprimují se sterilním krytím a elastickým obinadlem.

garant_logo
Norske-fondy_Logo

Od roku 2004 Norské fondy v České republice podpořily množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč

logo_MZCR
LCZ_clen-PHC
MHC-logo-bgwhite
autocont-logo
logo_sdh-300x285

Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska

O projektu

Internetový portál vznikl díky projektu Poradenské centrum a podpora dětí a mladých lidí po úraze popálením podpořeného grantem z Norských fondů 2009-2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Cílem projektu je vybudování služeb, které mají zmírnit či vyloučit negativní následky úrazu popálením u dětí a mladých lidí a začlenit je zpět do běžné společnosti. Součástí projektu je osvěta a primární prevence tohoto typu úrazu.

 

celý článek