CHEMICKÉ LÁTKY

  • Uložení leptavých látek v domácnosti v dosahu dětí. POZOR! Všechny chemické látky uchovávejte vždy v původním obalu, aby nedošlo k záměně například s potravinami nebo neagresivními chemikáliemi.
  • Neopatrná manipulace s kyselinami nebo zásadami.
  • Záměna chemikálie, která nebyla uchována v původním či výrazně označeném obalu.

Co dělat, když přijdete do kontaktu s leptavou látkou?

  • Začněte postižené místo vyplachovat proudem vody, a to tak, aby voda nestékala po zdravých částech těla.
garant_logo
Norske-fondy_Logo

Od roku 2004 Norské fondy v České republice podpořily množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč

logo_MZCR
LCZ_clen-PHC
MHC-logo-bgwhite
autocont-logo
logo_sdh-300x285

Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska

O projektu

Internetový portál vznikl díky projektu Poradenské centrum a podpora dětí a mladých lidí po úraze popálením podpořeného grantem z Norských fondů 2009-2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Cílem projektu je vybudování služeb, které mají zmírnit či vyloučit negativní následky úrazu popálením u dětí a mladých lidí a začlenit je zpět do běžné společnosti. Součástí projektu je osvěta a primární prevence tohoto typu úrazu.

 

celý článek