Charakteristika popálenin

Popáleniny patří mezi závažná poranění, která by neměla být nikdy podceňována.

Stupně popálenin dle hloubky

Dle hloubky popáleniny řadíme do několika stupňů:

I. stupeň

Zarudnutí s lehkým otokem, popálení je bolestivé (nervová zakončení v pokožce nejsou zničena, je postižena pouze svrchní vrstva kůže - epidermis), změny jsou vratné, ke zhojení dochází spontánně bez viditelných následků během několika hodin či dní. Popálení může vzniknout přímým kontaktem s horkým zdrojem, ale i při vystavení kůže slunečním zářením.

II.a stupeň

Puchýř, postižení je bolestivé, hojení je spontánní do dvou týdnů. Postižená je nejen svrchní vrstva kůže epidermis, ale termické zranění zasahuje i do další vrstvy kůže – dermis.

II.b stupeň

Zasažení dermis v hlubším slova smyslu, popálení je ještě bolestivé (nervová zakončení zčásti zasažena). Postižená plocha má smíšenou barvu od červené až po voskově bílou. Rány jsou mokvající. Léčba je obvykle konzervativní, hojí se 2–3 týdny. Může vznikat hypertrofická jizva.  

III. stupeň

Nekrosa, postižení kůže v celé tloušťce, případně i podkoží, proto spíše nebolí. Popálenina má žlutou až hnědou barvu, střed popáleného místa je bílý. Hojení je pomalé, nutné je chirurgické řešení s použitím kožního štěpu.

IV. stupeň

Zuhelnatění, často jsou postiženy i hluboké struktury, svaly, šlachy, fascie, kosti. Popálenina má hnědou až černou barvu a je bez citlivosti. Tento typ popáleniny je nutné řešit s pomocí kožního štěpu. Chirurgickým řešením jsou často amputace postižených končetin.

Popáleniny dle mechanismu

Dle mechanismu dělíme popáleniny na:

Termické popáleniny

 •  působení sálavého tepla (plamen, oheň), může být i postižení dýchacích cest ve smyslu inhalačního traumatu,
 •  kontakt (horká tělesa),
 •  opaření (horká tekutina, pára, plyny),
 •  omrzliny, působení nadměrného chladu (již kolem +6 ºC a nižších teplot).

Elektrické popáleniny

 • elektrický proud nebo oblouk (jiskra).

Radiační popáleniny

Chemické popáleniny

 • poleptání kyselinou či hydroxidem.

Nejčastější příčiny popálenin

 • 61 % – horká voda (tekutina)
 • 24 % – popálení plamenem
 • 3,9 % – chemické popálení
 • 3,4 % - elektrické popálení

 • 1 % obyvatelstva je ročně léčeno kvůli popálení
 • 40 % pacientů z celkového počtu jsou děti
 • 97 % pacientů je léčeno ambulantně
 • 3 % pacientů jsou hospitalizována
 • 1–2 roky je průměrný věk popálených dětí

garant_logo
Norske-fondy_Logo

Od roku 2004 Norské fondy v České republice podpořily množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč

logo_MZCR
LCZ_clen-PHC
MHC-logo-bgwhite
autocont-logo
logo_sdh-300x285

Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska

O projektu

Internetový portál vznikl díky projektu Poradenské centrum a podpora dětí a mladých lidí po úraze popálením podpořeného grantem z Norských fondů 2009-2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Cílem projektu je vybudování služeb, které mají zmírnit či vyloučit negativní následky úrazu popálením u dětí a mladých lidí a začlenit je zpět do běžné společnosti. Součástí projektu je osvěta a primární prevence tohoto typu úrazu.

 

celý článek