Bezpečné skladování hořlavin chrání vás i vaše okolí

Skladování hořlavin v domácnosti a manipulace s nimi není nic neobvyklého. Pokud například máte domácí dílnu, jistě v ní máte i hořlaviny. A nepotřebujete k tomu ani dílnu – téměř každý doma najde nějakou barvu, lepidlo či ředidlo, které je označeno jako hořlavina. Při skladování hořlavin a manipulaci s nimi je nutné dodržovat bezpečností pravidla, abychom omezili riziko jejich vzplanutí či výbuchu.

První pomoc při popálení

Ideální je riziku požáru a popálení zabránit, pokud však k němu dojde, je třeba jednat rychle. Když vzplane hořlavina, nejde o malý plamínek, ale o skutečně nebezpečný oheň.

Krok č.1: Pryč se zdrojem popálení

První pomoc při popálení znamená v první řadě přerušení kontaktu se zdrojem popálení. Je třeba popáleného dostat mimo dosah ohně nebo oheň uhasit. Pokud hoří oblečení, uhasíme jej vodou nebo zamezíme přístupu vzduchu tím, že na hořícího hodíme deku nebo jej přinutíme lehnout na zem a válet sudy, čímž se oheň uhasí. Přiškvařený oděv z těla nesundáváme.

Při popálení chladit, ale nedovolit podchlazení

Okamžitě je třeba začít s chlazením postiženého místa tekoucí vodou nebo ponořením do nádoby s vodou. Popáleniny chladíme co nejdéle, tedy desítky minut nebo do příjezdu záchranné služby. Jednak tím ulevíme od bolesti, ale také zabráníme prohlubování popálenin. Nikdy však nechladíme popálené plochy, které zabírají více než 5 % tělesného povrchu, což odpovídá velikosti pěti dlaní popáleného. V opačném případě bychom mu mohli způsobit podchlazení.

Popálenému sundejte prstýnky a náramky

Na popálenou plochu nepoužíváme zásypy, masti ani krémy, vzniklé puchýře nepropichujeme ani neodstraňujeme. Co naopak z popáleného místa určitě sundáme, jsou prstýnky, náramky, řetízky a podobné věci, které mohou při otoku působit jako škrtidlo daného místa.

Kdy při popálení volat záchrannou službu?

Oheň vzniklý zapálením hořlaviny může způsobit vážné popáleniny, které mohou popáleného ohrozit na životě. Je tedy třeba volat záchrannou službu vždy, když je popálené místo větší než dvě dlaně popáleného. Dále také pokud je popálenina hluboká, jsou na ní rozsáhlé puchýře nebo pokud je horní část kůže stržená či je pokožka hladká, lesklá a jasně červená. Když si závažností popálení nejsme jistí, lepší je záchrannou službu zavolat a neriskovat, že zranění podceníme. Zejména u dětí je nutné přistupovat ke každé popálenině jako závažné.

Hořlaviny v domácnosti

Mezi hořlavé kapaliny patří nafta, benzín, petrolej, aceton, metanol, toluen, líh, ale také nejrůznější barvy, laky, ředidla, oleje a lepidla. Myslet musíme na to, že vysoce hořlavé kapaliny, tedy benzín, aceton a metanol, například už při 21 °C vytváří se vzduchem lehce zapalitelnou směs. Pak stačí zapálit si někde poblíž cigaretu nebo manipulovat s jiným zdrojem otevřeného ohně a začne hořet.

Při vyšších teplotách se kapaliny odpařují více, tím roste riziko vznícení a výbuchu jejich výparů.

Zásady bezpečného skladování hořlavin

Veškeré hořlaviny vyžadují dodržování jistých zásad při jejich skladování. Hořlavé kapaliny v první řadě nevystavujeme slunci, zdroji otevřeného ohně a vysokým teplotám, jinak zvyšujeme riziko jejich vzplanutí a následného požáru či výbuchu.

Uzavřené nádoby jsou pro hořlaviny základ

Při skladování hořlavin bychom měli důsledně dbát pokynů od výrobce, které jsou uvedeny na nádobách s hořlavinou. Důležité je skladovat hořlaviny v uzavřených nádobách na bezpečných místech mimo dosah dětí.

Hořlaviny nepatří do společných prostor domu

Pokud bydlíte v bytovém domě, myslete na to, že je zakázáno hořlavé kapaliny ukládat ve společných a sklepních prostorách.

Skladování hořlavin má poměrně přísná pravidla. Na umístění hořlaviny do společných prostor bytového domu nebo do sklepa (tedy pod úroveň zemského povrchu) rovnou zapomeňte, oboje je velmi nebezpečné.

Skladování hořlavin: Pozor na vysoké teploty a tlaky

Hořlavé plyny by neměly být vystavovány vysokým teplotám a tlakům. Nádoby s takovými hořlavinami umísťujte na snadno přístupných a dostatečně větraných místech. Rozhodně by měly být mimo dosah slunečních paprsků, otevřeného ohně a podobně.

Dbejte na zákaz skladování hořlavin ve sklepě a jinde pod zemí

Hořlavé plyny se také nesmí skladovat v prostorách pod úrovní okolního terénu, zapomeňte tedy na skladování například propanbutanových lahví v kotelnách, sklepech a podobně.

Manipulace s hořlavinami vyžaduje opatrnost

Při manipulaci s hořlavinami je třeba dbát velké opatrnosti. Rozhodně je nevystavujeme kontaktu se zdroji otevřeného ohně, se slunečními paprsky a podobně. Pozor také dáváme na netěsnost například tlakové lahve, když k ní není třeba plynový vařič dostatečně připevněn. Může totiž dojít k unikání plynu a hrozí nebezpečí výbuchu.

Chvilka nepozornosti a popáleniny jsou na světě

Myslete na to, že u manipulace s hořlavinami stačí okamžik nepozornosti, jedna zapálená cigareta, zapalovač nebo třeba jiskra v elektrickém osvětlení, a dojde ke vzplanutí nebo výbuchu. Ke zvýšení bezpečnosti při skladování hořlavin a manipulaci s nimi si pořiďte požární hlásiče a hasicí přístroje, kterými vybavíte například své domácí dílny.

garant_logo
Norske-fondy_Logo

Od roku 2004 Norské fondy v České republice podpořily množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč

logo_MZCR
LCZ_clen-PHC
MHC-logo-bgwhite
autocont-logo
logo_sdh-300x285

Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska

O projektu

Internetový portál vznikl díky projektu Poradenské centrum a podpora dětí a mladých lidí po úraze popálením podpořeného grantem z Norských fondů 2009-2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Cílem projektu je vybudování služeb, které mají zmírnit či vyloučit negativní následky úrazu popálením u dětí a mladých lidí a začlenit je zpět do běžné společnosti. Součástí projektu je osvěta a primární prevence tohoto typu úrazu.

 

celý článek