Ambulantní

Lehké popáleniny, tj. popáleniny menšího rozsahu (u dospělých do 5–10 % povrchu těla, u dětí ve věku 3 až 10 let do 5 % povrchu těla, ve věku 0 až 2 roky do 3–5 % povrchu těla), můžeme léčit během krátké hospitalizace na standardním oddělení a také posléze ambulantně pomocí pravidelných převazů.

  • 1 % povrchu těla odpovídá velikosti dlaně se zavřenými prsty.

Každé termické trauma by mělo být ošetřené lékařem, který je zhodnotí a rozhodne o dalším postupu léčení.

Pravidlo devíti

Pro lepší orientaci si můžeme lidské tělo rozdělit do několika zón představujících 9 % povrchu těla. Každé popálení, které přesáhne hranici jedné zóny, vyžaduje nemocniční léčbu. Je důležité si uvědomit, že čím je dítě menší, tím větší podíl povrchu jeho těla představuje hlava a menší podíl končetiny.

garant_logo
Norske-fondy_Logo

Od roku 2004 Norské fondy v České republice podpořily množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč

logo_MZCR
LCZ_clen-PHC
MHC-logo-bgwhite
autocont-logo
logo_sdh-300x285

Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska

O projektu

Internetový portál vznikl díky projektu Poradenské centrum a podpora dětí a mladých lidí po úraze popálením podpořeného grantem z Norských fondů 2009-2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Cílem projektu je vybudování služeb, které mají zmírnit či vyloučit negativní následky úrazu popálením u dětí a mladých lidí a začlenit je zpět do běžné společnosti. Součástí projektu je osvěta a primární prevence tohoto typu úrazu.

 

celý článek