8 - 15 let

Nejčastější příčiny popálenin u dětí 8 - 15 let

 • Převrhnutá polévka, svrhnutý hrnek s kávou nebo s čajem, prasklá skleněná konvice. POZOR! I dvě minuty zalitá káva může způsobit u dítěte těžké popáleniny, které budou vyžadovat měsíce léčení a mnoho chirurgických zásahů!
 • Neopatrná manipulace s horkými tekutinami při vaření.
 • Opaření horkou vodou při napouštění vany
 • Zakopnutí a pád do ohniště. POZOR! I druhý den může mít zdánlivě vyhaslé ohniště teplotu 600 °C.
 • Nerespektování bezpečnostních doporučení při táborácích nebo topení.
 • Házení výbušných látek do hořícího ohně (spreje, plechovky od barev, líh, zapalovače nebo petardy).
 • Zapalování a ,,pokusy“ s výbušnými látkami a hořlavinami.
 • Zapalování svíček bez dozoru rodičů, manipulace se sirkami a zapalovači.
 • Manipulace s hořlavinami.
 • Sáhnutí na žehličku.
 • Pád na rozžhavenou plotnu, kamna nebo dvířka od trouby.
 • Ohřev čajů v mikrovlnné troubě (když si dítě ohřívá čaj samo).
 • Upadnutí na rozžhavený gril.
 • Zastrčení vodivého předmětu do elektrické zásuvky (hřebík, drát, hnětací metly od mixéru, …).
 • Přiblížení se k železniční troleji – ta v sobě ukrývá napětí o síle 25 000 V, které se nadále šíří do elektrického oblouku (až 120 cm od železniční troleje). POZOR! K tomu, abyste dostali zásah, stačí, když se přiblížíte rukou nebo hlavou ke střeše vagónu.
 • Šplhání na sloup vysokého napětí nebo sáhnutí na spadlé elektrické dráty (i zde dochází k elektrickému oblouku, k zasažení proudem tedy není nutný přímý kontakt s dráty).
 • Neodborná manipulace s elektrickými zásuvkami či elektrickými rozvody v domácnosti.
 • Uložení leptavých látek v domácnosti v dosahu dětí.

Rady, jak předejít popáleninám u dětí 8 - 15 let

Snižte riziko popálení v kuchyni

Ukažte dětem, jak bezpečně používat troubu, sporák a mikrovlnnou troubu. Častou příčinou popálenin je popálení o rozpálený plech nebo hrnec, převrhnutí hrnku a polití vroucí tekutinou při vytahování z mikrovlnné trouby. I při pomáhání v kuchyni je potřeba být opatrný a soustředěný na to, co dělám.

Snižte riziko popálení v koupelně

Nenapouštějte do vany nejdříve horkou vodu. Vždy nejdříve napusťte studenou, kterou pak dopustíte teplou. Teplotu vody si před koupáním vždy zkontrolujte.

Pozor na pákové baterie, stačí o ně zavadit a může začít téct téměř vroucí voda.

Snižte riziko popálení chemickými prostředky

Čisticí prostředky, které běžně používáme v domácnosti, mohou být pro děti opravdu nebezpečné. Stačí kontakt s kůží a dojde k popálení. Všechny prostředky na čištění odpadů, baterií, sporáků, trouby, na bělení a dezinfekci ukládejte v původních obalech mimo dosah dětí. O nebezpečí děti poučte.

Snižte riziko popálení elektrickým proudem

Vysvětlete dětem, jak nebezpečný elektrický proud může být, a to i v případě, pokud se pokoušejí elektrický přístroj opravit nebo zprovoznit.

Velká nebezpečí na dospívající děti čekají mimo domácí prostředí. Poučte děti o hrozbě zásahu elektrickým proudem při šplhání na sloupy elektrického vedení, manipulaci s elektrickými dráty a přiblížení se k železničním trolejím.

Snižte riziko popálení otevřeným ohněm

Nenechávejte děti bez dozoru u ohňů a táboráků. Nebezpečný je nejen pád do ohně, ale i popálení rozžhavenými klacky. Uložte zápalky a zapalovače mimo dosah dětí. Poučte děti o všech rizicích, která hra s ohněm, třaskavinami a výbušninami přináší.

Poučte děti, co dělat v případě požáru

Opakujte dětem, jak se zachovat v případě požáru co nejrychleji z místa požáru utéct.

garant_logo
Norske-fondy_Logo

Od roku 2004 Norské fondy v České republice podpořily množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč

logo_MZCR
LCZ_clen-PHC
MHC-logo-bgwhite
autocont-logo
logo_sdh-300x285

Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska

O projektu

Internetový portál vznikl díky projektu Poradenské centrum a podpora dětí a mladých lidí po úraze popálením podpořeného grantem z Norských fondů 2009-2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Cílem projektu je vybudování služeb, které mají zmírnit či vyloučit negativní následky úrazu popálením u dětí a mladých lidí a začlenit je zpět do běžné společnosti. Součástí projektu je osvěta a primární prevence tohoto typu úrazu.

 

celý článek